INCOSE workshop
HP de Koning

Hans Peter de Koning

Consultant digitalisation of engineering

Rob de jong

Rob de Jong

Systeem architect, Soltegro

Workshop: Explaining SysML 2.0 

12:45 – 14:15

Abstract
De grote upgrade van SysML naar versie 2 wordt nu echt werkelijkheid. Het SysML v2 Submission Team is sinds 2017 bezig met de ontwikkeling van de specificatie en afgelopen juli heeft OMG de bètaspecificatie goedgekeurd. De officiële release van v2.0 wordt verwacht in het voorjaar van 2024. In de tussentijd werken alle grote leveranciers van SysML-tools en een aantal open-source projecten aan de implementatie.  

 In deze workshop wordt een overzicht gegeven van de nieuwe tekstuele en grafische taal. De nadruk zal liggen op de vele verbeteringen ten opzichte van SysML v1, en op wat v2 zal brengen voor zowel eindgebruikers als power users. De workshop bestaat uit twee delen.  

(1) Een overzicht van de nieuwe taal en de gestandaardiseerde API. De volgende onderwerpen komen aan bod: generieke constructen zoals attributen en expressies; use cases, eisen, beperkingen en tevredenheid; structuur (items, onderdelen, poorten, interfaces, varianten); gedrag (acties, stromen, toestanden); toewijzing; standaard modelbibliotheken (bv. grootheden en meetreferenties, basisgeometrie); analyse- en verificatiegevallen; views en viewpoints; taaluitbreiding; en last but not least de API en services. Tot slot nog iets over de overgang van v1- naar v2-modellen.  

(2) Live demonstratie met voorbeeldmodellen met behulp van de open source pilot software implementatie in de vorm van Jupyter Lab notebooks en een draaiende API / repository server. Dit deel zal zoveel mogelijk interactief zijn – hoewel de tijd te kort is voor echte trainingsoefeningen. Er zal echter voldoende ruimte zijn voor vragen en antwoorden met het publiek 

Opmerking: Als je zelf de SysML v2 pilot software wilt uitproberen, kloon of download dan de laatste release van GitHub op https://github.com/Systems-Modeling/SysML-v2-Release en volg de instructies in het install/jupyter README bestand. 

Bio Hans Peter de Koning
Hans Peter de Koning is zelfstandig consultant op het gebied van digitalisering van engineering. Hij studeerde in 1984 af met een M.Sc. in Toegepaste Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft, waarna hij bijna 40 jaar werkte als thermisch, software- en systeemingenieur, voornamelijk aan ruimtesystemen, bij Fokker Space & Systems / Dutch Space, en vanaf 1999 bij de European Space Agency (ESA/ESTEC). Tot zijn pensionering bij ESA eind 2019 gaf hij leiding aan de ontwikkeling van MBSE-methoden, -tools enstandaarden voor ESA’s Concurrent Design Facility en ruimtevaartprojecten in het algemeen. Hij is hoofdauteur of heeft bijgedragen aan veel ISO-, ECSS- en OMG-engineeringstandaarden. Hij is lid van het INCOSE MBSE-initiatief sinds de oprichting in 2006. Momenteel is hij kernlid van het SysML v2 Submission Team en Finalization Task Forces voor OMG, met speciale aandacht voor de modelbibliotheken voor grootheden en basisgeometrie. Hij is ook onderaannemer of consultant voor verschillende digitale engineering- en MBSE-projecten, onder andere voor ESA.

Bio Rob de Jong
Rob de Jong studeerde Technische Computerkunde aan de HTS Haarlem en begon in 1993 zijn loopbaan als software engineer bij Electrorail Verkeerssystemen. In 1999 stapte hij over naar CMG waar hij doorgroeide tot softwarearchitect van missiekritische systemen. In 2011 is Rob gestart als systeem engineer bij Soltegro en daarna doorgegroeid tot systeemarchitect. Bij Soltegro is hij betrokken bij het ontwerp van diverse infraprojecten waar Soltegro, met behulp van SysML, MBSE in de inframarkt heeft geïntroduceerd. Naast vele tunnelprojecten is Rob ook betrokken bij ontwerpen van bruggen en sluizen. De potentie van SysML 2.0 heeft Soltegro doen besluiten hier actief in te investeren. Vandaar dat Rob, samen met een aantal collega’s, ervaring met de beta-specificatie aan het opdoen is.