Over INCOSE

INCOSE International

Het International Council on Systems Engineering INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Deze integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen werd oorspronkelijk ontwikkeld en toegepast in defensie en aerospace industrie en met name in de Verenigde Staten.

Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen – denk aan commerciële producten maar ook aan complexe processen en organisaties – was de aanleiding om INCOSE op te richten. De eerste chapters of afdelingen bevinden zich – dat zal geen verrassing zijn – in de Verenigde Staten. Vervolgens zijn er ook in Europa en aansluitend in de rest van de wereld vele chapters van INCOSE opgericht.

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International en onze leden genieten dan ook van alle voordelen hiervan, zoals het kunnen bezoeken van internationale evenementen zoals symposia en workshops. Ook hebben de leden toegang tot alle (gratis en betaalde) documenten, databases, lezingen, tijdschriften en nog veel meer. Kijk voor alle voordelen ook eens hier.

INCOSE Nederland

Als eerste chapter op het vasteland van Europa is INCOSE Nederland in 1996 van start gegaan met 25 enthousiaste leden. Onder het groeiende aantal leden (100 in 1999, 270 in 2005 en meer dan 350 in 2021) zijn mensen uit alle takken van sport, waaronder publieke infra, procesindustrie en high-tech sector. Er is ook afvaardiging uit (technische) universiteiten en hogescholen.

Wat de leden verbindt is hun interesse in Systems Engineering en aanverwante onderwerpen. Door kennisuitwisseling en gezamenlijke activiteiten komen ze meer te weten over SE en de toepassing ervan in verschillende sectoren.

Doelstellingen

De doelstellingen van INCOSE Nederland:

    1. bevorderen van het toepassen van Systems Engineering in alle vakgebieden;
    2. bevorderen van de kennisontwikkeling over Systems Engineering en aanverwante onderwerpen;
    3. verspreiden van kennis over Systems Engineering;
    4. Het bieden van een platform waar Systems Engineers met elkaar in gesprek kunnen gaan om te netwerken en kennis te delen

.