SIG MBSE

Inleiding

Internationaal zijn er bewegingen rondom het thema MBSE (INCOSE, OOSEM, OMG, etc.) die nationaal nog maar nauwelijks opvallen in INCOSE. Hoewel de Nederlands hightechindustrie het belang van MBSE onderkent en door het uitwisselen van kennis en ervaring hun positie kan uitbouwen en versterken. Nederland dreigt van goede volger terug te vallen naar de staartgroep als het gaat om ontwikkeling MBSE in INCOSE verband.

De SIG MBSE binnen INCOSE Nederland is gestart in 2014 n.a.v. de groeiende behoefte aan kennis en kennisuitwisseling over MBSE.

INCOSE heeft een visie 2025 “INCOSE SE Vision 2025” gepubliceerd, waarin het aangeeft dat het vak Systems Engineering transformeert naar een Model Based Discipline.

De SIG MBSE wil vooral aan de hand van praktijkcases kennis en ervaring op het gebied van MBSE uitwisselen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar lessons learned, do’s en don’ts. Waar nodig zal gebruik worden gemaakt van implementatie- en transitie-handvatten die de internationale INCOSE “Transition workgroup” heeft opgesteld en ontwikkeld om de transitie van traditioneel ‘paper based’ (SE) naar een ‘model based’ (MBSE) discipline te begeleiden.

Missie

Het is onze missie om te komen tot een geleidelijke transitie in Nederland van SE naar MBSE.

De SIG MBSE wil een netwerkgroep zijn om het kennisniveau van MBSE in de toepassingsgebieden te verhogen en kennis te delen over de wijze van het toepassen van methodieken.

We gaan dit bereiken door het faciliteren van het uitwisselen van kennis en ervaring. Dit doet de SIG MBSE in de vorm van geven van praktijkgerichte presentaties, organiseren van bijeenkomsten en het beschikbaar stellen van kennis. We kiezen hierbij nadrukkelijk voor een “probleem-gedreven” aanpak waarbij halen en brengen in evenwicht zijn.

De SIG MBSE wil, weliswaar theoretisch onderbouwd, praktisch en pragmatisch te werk gaan.
Kernwoorden zijn: Best-practices, delen en verbinden in Nederland.

Technische sectoren waar we ons in eerste instantie op richten zijn de ‘maakindustrie’, bedrijven en organisaties werkzaam in de infra, civiele techniek en de hightech-industrie.

We plannen 4 tot 5 meetings per jaar.

Als je een of meerdere meetings wilt bijwonen, stuur dan een email naar de secretaris. Hij zal je dan op tijd een uitnodiging sturen met de exacte locatie en start tijdstip van de meeting.

Nadere informatie:

Voorzitters

– Joris van der Aker – Joris.vandenAker@TNO.nl
– Marcel van de Ven – Marcel.vandeVen@incose.net

Secretaris

– Jaco Buitelaar – Jaco.Buitelaar@Incose.net

Kern teamleden

(naast bovenstaande)
– Abdelhamid Kechroud
– Bram bvan Oers
– Charlotte Philips
– Maarten Maarschalkerweerd
– Wouter Tabingh Suermondt