Ereleden

INCOSE-NL kent ereleden van de vereniging. Dit zijn (oud-) leden die zich bovenmatig hebben ingespannen om het Systems Engineering gedachtegoed in Nederland te verspreiden en te ontwikkelen. Op voordracht van het bestuur kan de algemene vergadering een lid of voormalig lid wegens zijn/haar bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat ‘erelid’ verlenen, mits aanvaard door het betreffende lid. Benoeming tot erelid is voor het leven.

Wil je iemand voordragen als erelid, neem dan contact op met het bestuur.

INCOSE-NL is trots op haar ereleden:

Wim van Leeuwen

Wim van Leeuwen heeft aan de basis gestaan van de oprichting van INCOSE Nederland. Hij was onder meer actief als:

 • Student Support: INCOSE International Symposium 2008 te Utrecht (IS2008)
 • GEOSS Exploratory Committee 2005
 • Tutorials Chair: INCOSE International Symposium 2004 te Toulouse (IS2004)
 • President Dutch INCOSE Chapter 1999
 • Oprichting Dutch INCOSE Chapter 1996

Wim werkte na zijn studie aan de TU Delft onder meer bij Fokker Space (sinds 1982) alwaar hij SE voor het eerst toepaste en richtte later zijn eigen adviesbureau op. Middels dit bureau heeft hij SE bij diverse bedrijven geïmplementeerd.

Paul Schreinemakers

Paul is ook nu nog zeer actief en heeft in het verleden onder meer de volgende functies binnen INCOSE en INCOSE-NL bekleed:

 • Voormalig voorzitter van INCOSE Nederland
 • Co-chair: European Systems Engineering Conference 2006 (EuSEC 2006)
 • General Chair: INCOSE International Symposium 2008 te Utrecht (IS2008)
 • Events Committee (internationale INCOSE werkgroep)
 • Infrastucture Working group (internationale INCOSE werkgroep)
 • Intelligent Transportation & Transit Systems Working group (internationale INCOSE werkgroep)

Paul Schreinemakers geeft via zijn bedrijf How2SE (in-house) cursussen Systems Engineering bij organisaties in Nederland.

Cheryl Atkinson

Graham Pascoe

Peter van den Borne