Lid worden

Ieder persoon lid kan individueel lid worden van INCOSE-NL. Je hoeft niet aangesloten te zijn bij een organisatie om hiervoor in aanmerking te komen. Het hangt bij een individueel lidmaatschap van de datum van ingang af, hoeveel de contributie bedraagt. Schrijf je in door onderstaand formulier in te vullen.

Lidmaatschap van INCOSE-NL biedt:

 • Internationaal netwerk van professionele Systems Engineers (> 23 000 leden in 40 landen, > 400 in NL).
 • Regelmatige bijeenkomsten en gastsprekers in Nederland.
 • Gratis ‘INSIGHT‘, internationaal kwartaalblad van INCOSE.
 • Gratis ‘Systems Engineering‘, het tijdschrift van INCOSE.
 • Toegang tot connect, de INCOSE database met meer dan 2000 publicaties van de afgelopen jaarlijkse symposia.
 • Lees bijdragen van INCOSE technische commissies
 • Samenwerken met experts en praktijkmensen.
 • Korting op publicaties van INCOSE.
 • Korting bij internationale en nationale symposia en andere bijeenkomsten van INCOSE én onze samenwerkingspartners.

Lidmaatschap ondersteunt:

 • Werkzaamheden van het Nederlandse Chapter
 • Jaarlijkse internationale symposia
 • INCOSE World Wide Web
 • INCOSE List Server en on-line diensten
 • INCOSE vertegenwoordiging in standaardisatie commissies
 • Professioneel werkend INCOSE hoofdkantoor

Mogelijkheden tot aanschaf van:

 • INCOSE handleidingen en handboeken
 • Jaarlijks verslag van symposia op CD-ROM
 • Producten van technische commissies

Privacyverklaring

INCOSE gaat zorgvuldig om met uw privacy. Lees hier onze privacyverklaring.

Facturering
Het lidmaatschap is individueel en loopt per kalenderjaar.Afhankelijk van de maand waarin u zich inschrijft krijgt u een factuur voor het (resterende) lidmaatschapsjaar met het volgende bedrag.Voor het jaar 2024 geldt de volgende contributie:

Maand Contributie  
jan feb mrt € 160,00
apr mei jun € 120,00
jul aug sep € 80,00
okt nov dec € 40,00

Studenten
Studenten krijgen 75% korting en betalen daarmee €40,- per jaar. Kopie van inschrijving HBO / Universiteit verplicht. Meld in onderstaand formulier bij ‘organisatie’ de naam van jouw HBO / Universiteit en bij ‘functie’ dat je student bent.

Senior
Deze vorm is voor leden van 65 jaar en ouder en kent een gereduceerd tarief. Senior leden hebben stemrecht, zoals gewone leden. Leden die hier aanspraak op wensen te maken dienen hiertoe zelf een verzoek te richten aan de secretaris.

Beëindigen lidmaatschap
Lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd indien niet vóór 1 december voorafgaand aan het komende jaar opgezegd wordt.

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan kunt u dit via het contactformulier aan ons te laten weten onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer. Wij zouden het op prijs stellen als u ook aangeeft wat de reden is van uw opzegging.

Schrijf je in als lid!