Sponsoren

Wij zijn Commando Materieel en IT. Wij zijn COMMIT.

Wij voorzien de Nederlandse krijgsmacht van wat nodig is. Het beste materieel en de beste IT; dat is onze missie en ons blijvende commitment.

Wij staan klaar, zodat onze collega’s in binnen- en buitenland de best mogelijke middelen hebben. Te land, ter zee, in de lucht én in de ruimte. We vormen de brug tussen de wensen van de Defensieorganisatie en de mogelijkheden die de budgetten en de markt ons bieden.

Wij zijn innovatief, gericht op samenwerking en doorlopend op zoek naar slimme en snel toepasbare oplossingen. De noodzaak om de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht te verbeteren, vraagt om krachtige ondersteuning door COMMIT. Onze opdrachtgever, de Commandant der Strijdkrachten, kan daarbij op onze inzet en expertise rekenen.

Wij brengen de wereld van IT, techniek, inkoop en logistiek bij elkaar. Gedreven en inventief leveren wij ondersteuning: van inkoop tot verkoop. Van technologie tot informatie. Van materieel en kleding tot voorraad en verbindingen. Van cyberspace tot voeten op de grond.

Wij maken afspraken met (inter) nationale partners en zetten ons samen met hen in om bestaande en nieuwe dreigingen het hoofd te bieden. Bij ontwikkeling en aanbesteding brengen we onze kennis in. Bij aanschaf en onderhoud van wapen- en IT-systemen verbinden we Defensie met het bedrijfsleven en kennisinstituten.

Met een mix van militairen en burgers doen wij wat nodig is om te beschermen wat ons dierbaar is. Met technische professionals, IT-experts, inkopers en projectleiders die hun vak verstaan, maken wij de verbinding tussen willen en kunnen.

Hier committeren we ons aan. Elke dag opnieuw.

Want wij zijn COMMIT.

Website: https://www.defensie.nl/organisatie/commit

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie en verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO levert op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis specifiek voor de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt.

De aandachtsgebieden van TNO zijn verdeeld in negen units, waaronder Unit Industry: De industrie is een onmisbare schakel in het realiseren van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Deze unit helpt daar graag bij met vakkennis van onder andere sensoren, optica, flexibele elektronica, 3D-printen en chemie.

Unit Traffic & Transport: Duurzame en veilige mobiliteit is onmisbaar in onze maatschappij. De uitdagingen voor systemen liggen binnen de ontwikkeling van slimme vervoersmiddelen, logistiek en de verduurzaming van de mobiliteit (verlaging van uitstoot).

Unit ICT: ICT biedt kansen voor het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen en zorgt voor innovatie en economische groei. De Unit ICT ondersteunt complexe digitale transformaties bij haar klanten door inzet van kennis van technologie, beleid en businessmodellen.

Unit DSS: Het is voor welvaart en welzijn cruciaal dat de samenleving veilig is én veilig voelt. Het werkterrein beweegt tussen land, zee en lucht. Tussen cyber en Space. Met de ontwikkeling van innovatieve systemen en oplossingen draagt de unit DSS bij aan de veiligheid van onze samenleving.

Website: www.tno.nl

ADSE is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau actief in de Aerospace, Defence en Infrastructuur en Railtransport markt. Onze klanten zijn industriële bedrijven in binnen- en buitenland, providers van transportdiensten, beheerders van infrastructuur en certificerende en toezichhoudende instanties. Als veelzijdige en gedreven dienstverlener vindt U ons waar een systematische aanpak en technisch inzicht cruciaal zijn voor procesverbetering, productontwikkeling en efficiency.

Onze expertise op productgebied ligt bij specificatie, ontwerp en certificatie van vliegtuigen en andere transportsystemen in relatie tot productie, gebruik en onderhoud.

Wij ondersteunen onze klanten procesmatig met technisch management van complexe projecten, met configuratie beheer, veiligheidsmanagement, keten beheer en RAMS.

Al onze diensten zijn vanaf het eerste begin gebaseerd op de Systems Engineering aanpak. ADSE heeft de verpreiding van van de Systems Enineering gedachte hoog in het vaandel staan en daarom was ADSE in 1996 één van de oprichters van INCOSE-NL.

Website: http://www.ADSE.nl

Capgemini Engineering is de in engineering, research en development gespecialiseerde tak van Capgemini. Met onze diepgaande domeinkennis en beheersing van geavanceerde technologieën op het gebied van o.a. digitalisering, software, data, connectivity en manufacturing, versnellen wij voor onze klanten de transitie richting Intelligent Industry. Menselijke energie losmaken door middel van technologie voor een inclusieve en duurzame toekomst is onze drijfveer. ​Capgemini Engineering is een integraal onderdeel van Capgemini Group, een wereldwijde, maatschappelijk verantwoorde en multiculturele marktleider met 270.000 mensen in bijna 50 landen. Met 52.000 ingenieurs en wetenschappers werkzaam in meer dan 30 landen en in diverse industrie sectoren, vergroot Capgemini Engineering de innovatiekracht van diverse toonaangevende bedrijven. Wij zijn gedreven om het enorme potentieel van R&D en innovatie aan te wenden voor de ontwikkelingen van dé nieuwe producten en diensten van morgen.

Systems Engineering maakt deel uit van onze brede set van expertise. Wij helpen onze klanten in hun complexe uitdagingen met de inzet van robuuste processen van concept tot systeem. Gedurende de gehele levenscyclus blijven we anticiperen op aanpassingen door gebruik te maken van requirement based systems engineering, model based systems engineering, IVVQ (Integration, Verification, Validation & Qualification en virtual engineering.

Website: https://capgemini-engineering.com/nl/en/

Het optimaal benutten van maatschappelijk kapitaal. Dat is wat Dutch Boosting Group drijft. Waarom? Wij zien bij projecten in de gebouwde omgeving te vaak verspilling van kapitaal. Kapitaal van u en ons.

Hoe geven wij vorm aan onze ambitie? De basis ligt bij het centraal zetten van de mens en het toepassen van de methode van Systems Engineering. Wij stimuleren mensen hun professionele eigenheid te tonen. Door het geven van vrijheid staan mensen in hun kracht. We komen verder door onvoorwaardelijke energie, passie en creativiteit integraal te bundelen. Daarbij ondersteunt de methode van Systems Engineering expliciet en gestructureerd werken. Vanuit het systeemdenken brengen we complexiteit terug naar de essentie. Keuzes worden behapbaar en herleidbaar.

Dutch Boosting Group gelooft in haar purpose: optimaal benutten van maatschappelijk kapitaal door toonaangevend te zijn in het toepassen van SE als integrale werkwijze.

Website: https://www.dutchboostinggroup.nl/

Equans (de nieuwe naam van ENGIE Services) laat techniek werken voor haar klanten. Hierdoor kunt u zich volledig concentreren op de realisatie van uw doelstellingen. Wij doen dit met innovatieve concepten en integrale en duurzame oplossingen. Of dat nu gaat over nieuwbouw, onderhoud en beheer, facility management of on- en offshore constructies en services.

Het op een verantwoorde manier inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, actuele thema’s in werk- en leefomgevingen en de vraag naar zuinig energiegebruik is ons dagelijks werk. Betrokkenheid bij het bedrijf, bij onze klanten en een passie voor techniek zijn onontbeerlijke waarden.

Vanuit die vertrekpunten ontzorgt EQUANS haar klanten met innovatieve, state-of-the-art oplossingen voor de industrie, infrastructuur en utiliteitsmarkt. Wij dragen zo op een duurzame wijze bij aan een zuiniger gebruik van hulpbronnen, een comfortabel, energiezuinig binnenklimaat en een zo optimaal mogelijke benutting van technische installaties.

Website: https://equans.nl/

High Tech Institute helpt technologie gedreven mensen en bedrijven een stap te maken van goed naar uitmuntend. Dit aan de hand van hun advanced technische en leiderschap trainingen, waarbij deelnemers nieuwe inzichten vergaren met betrekking tot enerzijds hun inhoudelijke expertise en anderzijds de impact die ze kunnen bereiken met een meer trans disciplinaire aanpak.

Om professionals te laten groeien zijn de volgende aspecten een belangrijke basis in de trainingen die High Tech Institute aanbied:

– Trans disciplinaire competenties
– Leren door te doen
– Diepgaand én praktisch

Website: https://www.hightechinstitute.nl/

IB is het advies- en ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. IB heeft expertise op het gebied van constructies, infrastructuur, verkeer, milieu, stedelijk groen en openbare ruimte.

IB is een zelfstandig bedrijf van de gemeente en heeft een onafhankelijke positie. Met grote ambitie voor de stad adviseert en stuurt IBA projecten van idee tot en met de uitvoering.

Naast een schat aan specialistische kennis heeft IBA een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. IBA’s passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn onze kracht.

Website: https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

MathWorks is wereldwijd toonaangevend op het gebied van technical computing software en automatische codegeneratie voor embedded systemen. Onze basisproducten, MATLAB® en Simulink®, vormen vaak de basis voor innovatie en digitale transfomatie in bedrijven in de automobielindustrie, luchtvaart, telecom, chemie, machinebouw, high-tech mechatronica, electronica, biotechnologie, pharma en financiële dienstverlening.

MathWorks is opgericht in 1984. Het hoofdkantoor is gevestigd in Natick, Massachusetts in de Verenigde Staten. MathWorks heeft vestigingen en distributeurs over de hele wereld met meer dan 5000 werknemers. Voor de Benelux heeft MathWorks een vestiging in Eindhoven. Behalve de verkoop van producten geven wij consultancy voor een succesvolle implementatie, verzorgen wij (on-site) trainingen en bieden technische ondersteuning. In meer dan honderd landen op bijna alle continenten zijn er miljoenen gebruikers in de industrie, de overheid, onderzoekslaboratoria, financiële instellingen, universiteiten en hogescholen. Zij rekenen op MathWorks omdat MATLAB en Simulink de meest fundamentele tools zijn geworden voor hun engineering- en onderzoekswerkzaamheden.

Website: http://https://nl.mathworks.com/

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Ruim 4000 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met ruim 6.000 treinen over 6.830 kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland.

ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, informeren vervoerders en reizigers, bouwen en beheren stations en leggen nieuw spoor aan. We onderhouden bestaand materieel zoals spoor, wissels, seinen en overwegen.

Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen moet de sector verder professionaliseren. We werken daarom aan een transparant proces, maken expliciete keuzes en schakelen de markt eerder in. Een uniforme werkwijze is hierbij een voorwaarde. Systems Engineering is de methodiek die dit mogelijk maakt.

Website: http://www.prorail.nl

Relatics is een web based applicatie die u in staat stelt om alle informatie binnen projecten in de bouw- en infrastructuur te beheren. Relatics onderscheidt zich door het structureren van projectinformatie in plaats van het beheren van documenten. Met behulp van semantische technologie en een eisen-gecentreerde aanpak kunnen eisen, objecten, ruimten, activiteiten, risico’s en verificaties worden beheerd in een samenhangend netwerk. Als gevolg daarvan wordt informatie volledig traceerbaar, worden faalkosten verminderd en blijven projecten volledig onder controle.

Website:https://www.relatics.com/

Semapro staat voor betrokkenheid in techniek, en helpt de juiste systemen te bouwen door toepassing van (model based) systems engineering in de specificatiefasen van projecten. Door het in kaart brengen van het beoogd gebruik, analyse van gebruikers- en systeemeisen, het opstellen van systeemarchitectuur en volledig herleidbare productspecificaties worden kostbare vergissingen voorkomen. Naast deze diensten verzorgt Semapro ook MBSE cursussen voor individuen en bedrijven.

Website:http://www.semapro.nl/

TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. De TBI ondernemingen beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra.

Het TBI kennisLAB is opgericht om actief Systems Engineering (en BIM) te ondersteunen bij de TBI bedrijven, zoals Croonwolter&dros, Mobilis en JP van Eesteren. Na de infra sector doet SE nu ook z’n intrede in de bouw en industrie; reden om het delen en ontwikkelen van kennis op dit vlak binnen TBI ook sector overstijgend op te pakken. Het sponsorschap van Croon is om deze reden per 2016 omgezet naar het TBI kennisLAB. Het sponsoren van INCOSE-NL past in het streven om SE kennis verder te kunnen ontwikkelen en in contact te komen en blijven met vakgenoten.

Website: https://pillr.nl/portfolio/bedrijven/TBI%20kennisLAB

Verum is de ontwikkelaar van de Dezyne programmeertaal (semantisch modelleren) die de gebruiker in staat stelt om modellen automatisch formeel te verifiëren en valideren. Met formele verificatie worden op basis van wiskundige methodes de modellen gecheckt op fouten. De validatie tools van Verum helpen de gebruiker om te checken of de requirements en specificaties zijn verwerkt in de geverifieerde modellen op de manier zoals bedoeld. Binnen het software engineering proces gebruikt Dezyne de modellen om de software voor de implementatie te genereren.

Het toepassen van de formele verificatie van Dezyne resulteert in trustworthy systemen c.q. software. Tevens worden de doorlooptijden van projecten sterk verkort.
Formele verificatie kan zowel in het system engineering als het software engineering domein worden toegepast.

Organisaties die systemen bouwen met een hoge complexiteit hebben bij uitstek profijt van Verum Dezyne.
Op het gebied van formele verificatie werkt Verum samen met de Technische Universiteit Eindhoven.

Website: https://www.verum.com

* Disclaimer: INCOSE-NL geeft geen oordeel over de dienstverlening of producten van haar sponsoren. Beleid, standpunten of andere uitingen van INCOSE-NL worden onafhankelijk van haar sponsoren bepaald