INCOSE workshop
Stephan van Beek

Stephan van Beek 

Principal Application Engineer,
Mathworks 

Tadele Shiferaw

Tadele Shiferaw 

Senior Application Engineer,
Mathworks

Workshop: MBSE and sustainable cooling systems: a case study in engineering a greener future

14:30 – 16:00

Abstract
In de vroege fase van een project werken belanghebbenden, vereisteningenieurs en systeemarchitecten samen om systeemvereisten af te leiden uit de behoeften van belanghebbenden. Dit is een samenwerkingsproces dat veel communicatie vereist. In deze presentatie leg ik uit hoe modellen de communicatie helpen verbeteren en daarmee de kwaliteit en bruikbaarheid van systeemvereisten vergroten. 

U kunt vereistenmodellen op drie niveaus van nauwkeurigheid schrijven: 
Descriptive requirements models zijn een stap voorwaarts vergeleken met de traditionele eisen in natuurlijke taal, omdat ze een gestructureerde, grafische weergave van de eis bieden, waardoor de samenwerking tussen de betrokken teams wordt verbeterd. Een goed voorbeeld van een dergelijke weergave is een sequence diagram. 

Descriptive requirements models bevinden zich echter nog steeds stevig in het technische domein, terwijl Simulatable requirements models observaties en inzichten kunnen opleveren in het systeemdomein, waardoor belanghebbenden direct inzicht kunnen krijgen in de vereisten in hun domein. Een goed voorbeeld van een uitvoerbaar formalisme is een toestandsdiagram. 

Hoewel dit simulatietechnieken zijn die een goede dekking bieden van systeemgedrag, is simulatie doorgaans gericht op belangrijke scenario’s om samenwerking te ondersteunen. Formal requirements models bevatten daarentegen formalismen die een meer systematische beoordeling van de kwaliteit van het model mogelijk maken. Een voorbeeld van zo’n formalisme is een eisentabel die kan worden gebruikt om de consistentie en volledigheid van een reeks eisen formeel te bewijzen. 

Formal requirements models bieden een goed startpunt voor downstream-teams, zowel omdat de kwaliteit van de eisen hoger is, als omdat elementen van het eisenmodel kunnen worden hergebruikt tijdens ontwerp en verificatie. 

Tijdens deze hands-on workshop gaan we deze technieken toepassen om een koelsysteem te verbeteren en duurzamer te maken. 

Wat ga je leren? Praktijkervaring op het gebied van: 

  • Het beschrijven van eisen met behulp van beschrijvende, simulatie- en formele modellen. 
  • Het simuleren van behoeftemodellen om de behoeften van belanghebbenden te valideren. 
  • Hergebruik van behoeftemodellen in downstream verificatieprocessen. 
  • Hoe je het milieu kunt verbeteren door duurzame koelsystemen te ontwerpen. 

Bio Stephan van Beek
Stephan van Beek werkt al meer dan 15 jaar als technisch specialist Systems Engineering en Embedded Systems bij MathWorks in Eindhoven. Hij werkt nauw samen met klanten in heel Europa en bouwt bruggen tussen Model-Based Systems Engineering (MBSE) en Model-Based Design (MBD). Daarvoor werkte hij in de groep elektronische ontwerpmethodologie bij Océ-Nederland waar hij projecten ondersteunde en uitvoerde om ontwerpstromen te verbeteren. Ook werkte hij in de motion control systems groep bij Anorad Europe BV. Stephan heeft een B.Sc. diploma elektrotechniek aan de Hogeschool Eindhoven.

Bio Tadele Shiferaw
Tadele Shiferaw is een senior applicatie-ingenieur bij MathWorks Benelux en richt zich op fysieke modellering, besturingsontwerp, systeemtechniek en hardware-in-theloop-testen. In deze klantgerichte rol leidt Tadele technische contacten met zowel commerciële als academische organisaties voor een succesvolle adoptie van op modellen gebaseerd ontwerp. Voordat hij bij MathWorks kwam, werkte hij als Mechatronic Software Engineer bij Philips Healthcare, waar hij applicatie- en low-level besturingssoftware op hoog niveau ontwikkelde voor een gerobotiseerd röntgenplatform. Tadele voltooide een graduate studie in controlesystemen en een Ph.D. over veilige robotmanipulatie aan de Universiteit Twente in Nederland.