Even voorstellen: Jan Kappelle als Secretaris

Mijn naam is Jan Kappelle, ik ben getrouwd en heb twee kinderen, waarvan de jongste nog studeert en ben woonachtig in Den Haag.

Ik heb een technische achtergrond, werktuigbouw en process engineering.
Tot 2000 was ik werkzaam in de chemische industrie en het bouwmanagement van huisvuil verbrandingsinstallaties.
Sinds 2000 ben ik vooral werkzaam geweest bij infrastructurele projecten op het gebied van railinfrastructuur en energiedistributie op de vlakken van Systems Engineering, technisch management, configuratiemanagement, aanbesteding en advies.
Mijn interesse in Systems Engineering is indertijd vooral gewekt door de noodzaak om de integraliteit tussen de (vaak apart aanbestede) projectdelen te borgen.
Mijn ervaring bij de kavelsgewijze aanbesteding van integrale functionele delen bij de bouw van de huisvuil verbrandingsinstallaties en het bijbehorende interfacemanagement zijn hier zeker debet aan geweest.

Ik ben vooral gedreven door de overtuiging van de noodzaak voor een integrale aanpak en informatievoorziening bij succesvolle projecten, die passen in hun context (SOS en omgeving).

Voor INCOSE-NL heb ik twee maal in de kascontrolecommissie gezeten en in 2019 ben ik betrokken geweest bij de organisatie van de EMEA Workshop.

Het afgelopen jaar ben ik formeel met pensioen gegaan, maar ik heb duidelijk de behoefte me te blijven inzetten voor de verder ontwikkeling van Systems Engineering.