INCOSE-NL workshop
Teun Hendriks

Teun Hendriks

System Architect TNO-ESI

Marcel Willems

Marcel Willems

Projectmanager Enexis

Frans Speelman

Frans Speelman

Lead Engineer Stedin

Accelerating the Energy Transition with Systems Engineering

15:00 – 16:30

Abstract
De INCOSE-NL SIG Energy richt zich op de rol van Systems Engineering (SE) bij het bevorderen van de energietransitie in Nederland. Deze transitie brengt voor het land aanzienlijke uitdagingen met zich mee. De transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar een energiesysteem dat meer afhankelijk is van hernieuwbare bronnen. Om te voldoen aan de publieke beleidseisen voor CO2-reductie tegen 2035 is een enorme opschaling van de energie-infrastructuur nodig. Dit streven vereist substantiële technische inspanningen en personeel om cruciale systeem brede veranderingen door te voeren, zoals de overgang van vraag gestuurde naar aanbod gestuurde energiedistributie. 

De belangrijkste uitdagingen zijn onder meer het upgraden van de infrastructuur, het integreren van intermitterende hernieuwbare bronnen in het elektriciteitsnet en het vergroten van de digitalisering om de beschikbare capaciteit te optimaliseren. Beleid dat de vraagflexibiliteit onder energiegebruikers stimuleert, zal ook een cruciale rol spelen.

Hoe kan Systems Engineering de energietransitie helpen versnellen?

In deze sessie presenteren wij eerst kort de reikwijdte en onderwerpen die INCOSE-NL SIG Energy bespreekt. Het grootste deel van de sessie zal worden gewijd aan een interactieve roadmapworkshop waar deelnemers: 

  • Identificeer gebieden waar SE de energietransitie kan ondersteunen, 
  • Bepalen wat er vanuit SE nodig is om een ​​geïntegreerde energiesysteemoplossing te creëren, 
  • Deel beste praktijken en geleerde lessen in SE voor energiesystemen, in het bijzonder voor Transmissiesysteembeheerders (TSO) en Distributiesysteembeheerders (DSO). 

Het beoogde resultaat van deze workshop is een gezamenlijk overzicht van de sterke punten en uitdagingen van de toepassing van SE in de energietransitie, en het identificeren van gebieden voor verbetering. 

Bio Teun Hendriks
Teun Hendriks is systeemarchitect en senior research fellow bij TNO-ESI en heeft een opleidingsachtergrond in Lucht- en Ruimtevaarttechnologie. Voordat hij bij TNO-ESI kwam, werkte hij als architect bij verschillende hightechbedrijven. Bij TNO-ESI richt hij zich op systeemarchitectuur en (modelgebaseerde) systeemengineeringmethodieken. Hij is co-auteur van de TNO-ESI visie en visie op Systems Architecting en Systems Engineering voor de High Tech Equipment Industry (zie openbaar rapport TNO-2024-R10542). Teun is lid van INCOSE-NL.

Bio Marcel Willems
Marcel Willems heeft een bachelordiploma in technische informatica en een MsC in telematica. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in advies en projectmanagement op het gebied van telecommunicatie, hoogspanning en asset management. Hij werkt als projectmanager bij Enexis en was werkplekleider voor het H2020 Interflex project in Nederland.

Bio Frans Speelman
Frans Speelman is hoofdingenieur Hoogspanningsenergiesystemen bij Stedin, een Nederlandse netbeheerder, en heeft een achtergrond in het elektronische ontwerp en de ontwikkeling van telecommunicatiesystemen. Hij leidde het Cross Product Systems Engineering-team bij Lucent Technologies en was technisch manager industriële automatisering bij Croonwolter&dros. 

Bij de Hogeschool Utrecht maakte hij deel uit van het lectoraat Integraal Ontwerpen en is momenteel lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Utrecht voor de Master in Next Level Engineering (MNLE). 

Als lid van INCOSE-NL draagt ​​hij bij aan een gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse netbeheerders, de Transmission System Operator en TNO: ‘Future Energy System Systems Engineering’ (FuESSE), waarin mogelijkheden worden onderzocht om de engineeringproductiviteit te versnellen en te verbeteren door de toepassing van systemen engineering.