Netwerkbijeenkomst 21 mei Energietransitie

Energietransitie

De energietransitie is aanleiding geweest om de SIG Energie op te zetten.
Harry van der Velde gaat deze netwerkbijeenkomst een presentatie geven over deze SIG.

Waarom is een presentatie over SIG Energie interessant?

  • Willen begrijpen wat er gebeurt en wat de plannen zijn?
  • En hoe het aansluit bij de strategie van INCOSE?
  • Beter willen begrijpen welke rol INCOSE-NL speelt in de energie transitie?
  • Willen weten hoe een SIG te beginnen en welke werkwijzen werken (of niet) ?
  • Hoe we beter kunnen samenwerken met de SIG MBSE?
  • Een manier om bij dragen aan de SIG met suggesties en goede raad?
  • Welke producten je kunt verwachten van de SIG?

Na een aarzelend begin in Q4 2022, en een lange aanloop 2023 is de SIG energie nu redelijk op stoom. De doelstelling die we ons zelf zetten was om de toepassing Systems Engineering in de energietransitie te promoten. Geheel in lijn met de missie van INCOSE-NL om de toepassing van SE in het algemeen te bevorderen. De grootste uitdaging was een vorm te vinden waarin dat effectief zou kunnen gebeuren. Het formaat moest ons zowel in staat stellen om met de juiste stakeholders in contact te komen als ook rekening houden dat we als vrijwilligers beperking hebben mbt de hoeveelheid energie en tijd die we er in kunnen steken.

Op deze netwerkavond leggen we in de eerste plaats uit op welke manier van werken we uiteindelijk uitgekomen zijn, hoe daarin de samenwerking met TNO ESI past en wat de status van het huidige werk is. De grootschalige uitbreiding en digitalisering van het elektriciteits-netwerk brengt ongekende uitdagingen. Een eerste analyse liet zien dat de volgende problemen een snelle uitbreiding in de weg staan:

  • Gebrek aan systeemoverzicht, niemand kijkt verder dan zijn eigen silo
  • Er is geen op systems engineering gebaseerde aanpak die cruciaal is voor robuust en een op de toekomstgericht energienetwerk
  • Geen ownership over de grenzen van organisaties – terwijl we juist denken dat daar de complexiteit verborgen zit.
  • Gebrek aan personeel met de juiste (SE) opleiding en ervaring

We leggen uit hoe de studie van TNO-ESI een eerste aanzet wil zijn om deze problemen op te lossen in samenwerking met de netbeheerders.

We willen de avond afsluiten met het delen van onze plannen om deze SIG samenwerking binnen INCOSE te zoeken. Zo hebben we iemand nodig die op korte termijn onze webpagina op moet zetten. Allereerst denken we aan samenwerking met de SIG MBSE. we zijn bezig om sessies te organiseren op zowel de IS2024 in Dublin en de IW 2025 in Sevilla. Er zijn zelfs door INCOSE central ideeën naar voren gebracht voor een Europese conferentie over Energietransitie die wellicht in 2025 in Nederland georganiseerd kan gaan worden. Graag horen we jullie suggesties om de Energietransitioe SIG verder uit te bouwen en om daaraan wellicht bij te dragen.

Ben je nieuwsgierig? Dan zien we je op 21 mei in Eindhoven!

Wie op locatie wil deelnemen is welkom bij:

High Tech Institute – Systems & Software Academy BV,
Kennedyplein 204
5611 ZT Eindhoven
(BCN gebouw – 1e verdieping boven aan de trap melden)

Dit is 1 minuut verwijderd van Centraal Station Eindhoven

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
18:30 – Ontvangst en inloop met broodjes
18:45 – Online omgeving “open”
19:00 – Nieuws van INCOSE NL
19.15 – Presentatie SIG Energie
– Wat gebeurt er in de SIG?
– Hoe sluit dat aan op de INCOSE strategie?
– Hoe zet je een SIG op?
– Samenwerken met andere SIG’s, partners als TNO ESI en international
– Inspiratie van de leden
– Verwachte opbrengsten
21:30 – Netwerkborrel
22:00 – Einde bijeenkomst

De avond wordt hybride georganiseerd, dus deelname vanaf thuis is mogelijk. Aanmelden kan via deze link.