Overzicht van onze sponsoren

De sponsoren* van INCOSE NL zijn:

(in alfabetische volgorde)

 

TNO Logo

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie en verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO levert op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis specifiek voor de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt.

De aandachtsgebieden van TNO zijn verdeeld in negen units, waaronder Unit Industry: De industrie is een onmisbare schakel in het realiseren van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Deze unit helpt daar graag bij met vakkennis van onder andere sensoren, optica, flexibele elektronica, 3D-printen en chemie.

Unit Traffic & Transport: Duurzame en veilige mobiliteit is onmisbaar in onze maatschappij. De uitdagingen voor systemen liggen binnen de ontwikkeling van slimme vervoersmiddelen, logistiek en de verduurzaming van de mobiliteit (verlaging van uitstoot).

Unit ICT: ICT biedt kansen voor het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen en zorgt voor innovatie en economische groei. De Unit ICT ondersteunt complexe digitale transformaties bij haar klanten door inzet van kennis van technologie, beleid en businessmodellen.

Unit DSS: Het is voor welvaart en welzijn cruciaal dat de samenleving veilig is én veilig voelt. Het werkterrein beweegt tussen land, zee en lucht. Tussen cyber en Space. Met de ontwikkeling van innovatieve systemen en oplossingen draagt de unit DSS bij aan de veiligheid van onze samenleving.

Website: www.tno.nl

    
ADSE

ADSE is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau actief in de Aerospace, Defence en Infrastructuur en Railtransport markt. Onze klanten zijn industriële bedrijven in binnen- en buitenland, providers van transportdiensten, beheerders van infrastructuur en certificerende en toezichhoudende instanties. Als veelzijdige en gedreven dienstverlener vindt U ons waar een systematische aanpak en technisch inzicht cruciaal zijn voor procesverbetering, productontwikkeling en efficiency.

Onze expertise op productgebied ligt bij specificatie, ontwerp en certificatie van vliegtuigen en andere transportsystemen in relatie tot productie, gebruik en onderhoud.

Wij ondersteunen onze klanten procesmatig met technisch management van complexe projecten, met configuratie beheer, veiligheidsmanagement, keten beheer en RAMS.

Al onze diensten zijn vanaf het eerste begin gebaseerd op de Systems Engineering aanpak. ADSE heeft de verpreiding van van de Systems Enineering gedachte hoog in het vaandel staan en daarom was ADSE in 1996 één van de oprichters van INCOSE-NL.

Website: http://www.ADSE.nl

    

 

Capgemini Engineering is de in engineering, research en development gespecialiseerde tak van Capgemini. Met onze diepgaande domeinkennis en beheersing van geavanceerde technologieën op het gebied van o.a. digitalisering, software, data, connectivity en manufacturing, versnellen wij voor onze klanten de transitie richting Intelligent Industry. Menselijke energie losmaken door middel van technologie voor een inclusieve en duurzame toekomst is onze drijfveer. ​Capgemini Engineering is een integraal onderdeel van Capgemini Group, een wereldwijde, maatschappelijk verantwoorde en multiculturele marktleider met 270.000 mensen in bijna 50 landen. Met 52.000 ingenieurs en wetenschappers werkzaam in meer dan 30 landen en in diverse industrie sectoren, vergroot Capgemini Engineering de innovatiekracht van diverse toonaangevende bedrijven. Wij zijn gedreven om het enorme potentieel van R&D en innovatie aan te wenden voor de ontwikkelingen van dé nieuwe producten en diensten van morgen.
Systems Engineering maakt deel uit van onze brede set van expertise. Wij helpen onze klanten in hun complexe uitdagingen met de inzet van robuuste processen van concept tot systeem. Gedurende de gehele levenscyclus blijven we anticiperen op aanpassingen door gebruik te maken van requirement based systems engineering, model based systems engineering, IVVQ (Integration, Verification, Validation & Qualification en virtual engineering.

website: https://capgemini-engineering.com/nl/en/

    

 

Het optimaal benutten van maatschappelijk kapitaal. Dat is wat Dutch Boosting Group drijft. Waarom? Wij zien bij projecten in de gebouwde omgeving te vaak verspilling van kapitaal. Kapitaal van u en ons.

Hoe geven wij vorm aan onze ambitie? De basis ligt bij het centraal zetten van de mens en het toepassen van de methode van Systems Engineering. Wij stimuleren mensen hun professionele eigenheid te tonen. Door het geven van vrijheid staan mensen in hun kracht. We komen verder door onvoorwaardelijke energie, passie en creativiteit integraal te bundelen. Daarbij ondersteunt de methode van Systems Engineering expliciet en gestructureerd werken. Vanuit het systeemdenken brengen we complexiteit terug naar de essentie. Keuzes worden behapbaar en herleidbaar.

Dutch Boosting Group gelooft in haar purpose: optimaal benutten van maatschappelijk kapitaal door toonaangevend te zijn in het toepassen van SE als integrale werkwijze.

website: https://www.dutchboostinggroup.nl/

    
ENGIE logotype gradient BLUE RGB small

Equans (de nieuwe naam van ENGIE Services) laat techniek werken voor haar klanten. Hierdoor kunt u zich volledig concentreren op de realisatie van uw doelstellingen. Wij doen dit met innovatieve concepten en integrale en duurzame oplossingen. Of dat nu gaat over nieuwbouw, onderhoud en beheer, facility management of on- en offshore constructies en services.

Het op een verantwoorde manier inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, actuele thema’s in werk- en leefomgevingen en de vraag naar zuinig energiegebruik is ons dagelijks werk. Betrokkenheid bij het bedrijf, bij onze klanten en een passie voor techniek zijn onontbeerlijke waarden.

Vanuit die vertrekpunten ontzorgt EQUANS haar klanten met innovatieve, state-of-the-art oplossingen voor de industrie, infrastructuur en utiliteitsmarkt. Wij dragen zo op een duurzame wijze bij aan een zuiniger gebruik van hulpbronnen, een comfortabel, energiezuinig binnenklimaat en een zo optimaal mogelijke benutting van technische installaties.

Website: www.engie-services.nl

    
IB

IB is het advies- en ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. IB heeft expertise op het gebied van constructies, infrastructuur, verkeer, milieu, stedelijk groen en openbare ruimte.

IB is een zelfstandig bedrijf van de gemeente en heeft een onafhankelijke positie. Met grote ambitie voor de stad adviseert en stuurt IBA projecten van idee tot en met de uitvoering.

Naast een schat aan specialistische kennis heeft IBA een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. IBA's passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Vakinhoudelijke expertise, betrouwbaarheid en kennis van de stad Amsterdam zijn onze kracht.

Website: https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

    

ProRail

 

Omexom Nederland biedt vanuit vier business units in Assen, Dordrecht, Duivendrecht en Zwolle alle diensten en expertise voor de opwekking, transmissie, transformatie én distributie van elektriciteit. Door advies, ontwerp, installatie, integratie en onderhoud realiseren we oplossingen voor onze klanten. Vooral voor producenten, eigenaren en beheerders van netwerken in de sectoren energie, mobiliteit en industrie op alle spanningsniveaus.

Website: https://www.omexom.nl/omexom-in-nederland/

    

ProRail

 

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Ruim 4000 medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen, met ruim 6.000 treinen over 6.830 kilometer spoor. Het spoorwegnet is met recht het kloppend hart van mobiel Nederland.

ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. We verdelen de ruimte op het spoor, regelen alle treinverkeer, informeren vervoerders en reizigers, bouwen en beheren stations en leggen nieuw spoor aan. We onderhouden bestaand materieel zoals spoor, wissels, seinen en overwegen.

Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen moet de sector verder professionaliseren. We werken daarom aan een transparant proces, maken expliciete keuzes en schakelen de markt eerder in. Een uniforme werkwijze is hierbij een voorwaarde. Systems Engineering is de methodiek die dit mogelijk maakt.

Website: http://www.prorail.nl

    

 

 ProcessMinded is een adviesbureau voor systems engineering in o.a. de civiele techniek, industriebouw en utiliteitsbouw. ProcessMinded heeft als doelstelling om altijd de beste te zijn op het gebied van systems engineering. 
 
    
 

Relatics is een web based applicatie die u in staat stelt om alle informatie binnen projecten in de bouw- en infrastructuur te beheren. Relatics onderscheidt zich door het structureren van projectinformatie in plaats van het beheren van documenten. Met behulp van semantische technologie en een eisen-gecentreerde aanpak kunnen eisen, objecten, ruimten, activiteiten, risico’s en verificaties worden beheerd in een samenhangend netwerk. Als gevolg daarvan wordt informatie volledig traceerbaar, worden faalkosten verminderd en blijven projecten volledig onder controle.

Website: https://www.relatics.com/

    

 Semapro staat voor betrokkenheid in techniek, en helpt de juiste systemen te bouwen door toepassing van (model based) systems engineering in de specificatiefasen van projecten. Door het in kaart brengen van het beoogd gebruik, analyse van gebruikers- en systeemeisen, het opstellen van systeemarchitectuur en volledig herleidbare productspecificaties worden kostbare vergissingen voorkomen. Naast deze diensten verzorgt Semapro ook MBSE cursussen voor individuen en bedrijven.

website: http://www.semapro.nl/

    
TBI Logo

TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. De TBI ondernemingen beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra.

Het TBI kennisLAB (www.tbikennislab.nl) is opgericht om actief Systems Engineering (en BIM) te ondersteunen bij de TBI bedrijven, zoals Croonwolter&dros, Mobilis en JP van Eesteren. Na de infra sector doet SE nu ook z'n intrede in de bouw en industrie; reden om het delen en ontwikkelen van kennis op dit vlak binnen TBI ook sector overstijgend op te pakken. Het sponsorschap van Croon is om deze reden per 2016 omgezet naar het TBI kennisLAB. Het sponsoren van INCOSE-NL past in het streven om SE kennis verder te kunnen ontwikkelen en in contact te komen en blijven met vakgenoten.

   

 * Disclaimer: INCOSE-NL geeft geen oordeel over de dienstverlening of producten van haar sponsoren. Beleid, standpunten of andere uitingen van INCOSE-NL worden onafhankelijk van haar sponsoren bepaald