Over INCOSE

Over INCOSE
De International Council on Systems Engineering INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Deze integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen werd oorspronkelijk ontwikkeld en toegepast in defensie en aerospace industrie en met name in de Verenigde Staten.
 
Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk aan commerciële producten maar ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. De eerste chapters of afdelingen bevinden zich - dat zal geen verrassing zijn - in de Verenigde Staten. In de laatste jaren zijn er ook in West Europa chapters van INCOSE opgericht.
 
Nederlandse afdeling
Als eerste chapter op het vasteland van Europa is INCOSE Nederland in 1996 van start gegaan met 25 enthousiaste leden. Onder het groeiende aantal leden (100 in 1999, 270 in 2005 en meer dan 400 in 2011) bevinden zich mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs en de advieswereld en de toepassing van Systems Engineering is zeer divers. Wat de leden verbindt is dat het allemaal Systems Engineering beoefenaars of geïnteresseerden zijn die door kennisuitwisseling en gezamenlijke activiteiten meer willen leren van Systems Engineering en van de mogelijke toepassingen op hun werkterrein.
 
INCOSE Nederland stelt zich het volgende ten doel:
 
bevorderen van het toepassen van Systems Engineering op alle terreinen;
bevorderen van de verdere ontwikkeling van Systems Engineering;
verspreiden van kennis over Systems Engineering aan beoefenaars en geïnteresseerden;
bevorderen van contacten tussen Systems Engineering beoefenaars en geïnteresseerden.
Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit:
 
Timo Giling  (Voorzitter)
Cees Michielsen  (Aankomend voorzitter)
Clemens Lohman  (Secretaris)
Fulco Koudenburg  (Penningmeester)
Antal Hartman  (Marketing & Communicatie)
Wilt u contact met het bestuur? Klikt u dan hier.
 
Samenwerkingsverbanden INCOSE-NL
 
Om Systems Engineering onder een breder publiek onder de aandacht te brengen gaat INCOSE-NL actief samenwerkingsverbanden met andere professionele organisaties aan. Kern van deze betrekkingen is het verspreiden en kruis bestuiven van kennis en kunde door  symposia, lezingen, workshops e.d., open te stellen voor wederzijdse leden tegen gereduceerd tarief.
 
Op dit moment is er een formele relatie met de volgende organisaties:
 
CROW
How2SE
IEEE
IPMA_NL
PMI_NL Chapter
PPI

INCOSE International

Het International Council on Systems Engineering INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Deze integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen werd oorspronkelijk ontwikkeld en toegepast in defensie en aerospace industrie en met name in de Verenigde Staten.
Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk aan commerciële producten maar ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. De eerste chapters of afdelingen bevinden zich - dat zal geen verrassing zijn - in de Verenigde Staten. Vervolgens zijn er ook in Europa en aansluitend in de rest van de wereld vele chapters van INCOSE opgericht.

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International en onze leden genieten dan ook van alle voordelen hiervan, zoals het kunnen bezoeken van internationale evenementen zoals symposia en workshops. Ook hebben de leden toegang tot alle (gratis en betaalde) documenten, databases, lezingen, tijdschriften en nog veel meer. Kijk voor alle voordelen ook eens hier.

INCOSE Nederland

INCOSE-NL-logo-300x200
Als eerste chapter op het vasteland van Europa is INCOSE Nederland in 1996 van start gegaan met 25 enthousiaste leden. Onder het groeiende aantal leden (100 in 1999, 270 in 2005 en meer dan 350 in 2021) zijn mensen uit alle takken van sport, waaronder publieke infra, procesindustrie en high-tech sector. Er is ook afvaardiging uit (technische) universiteiten en hogescholen.

Wat de leden verbindt is hun interesse in Systems Engineering en aanverwante onderwerpen. Door kennisuitwisseling en gezamenlijke activiteiten komen ze meer te weten over SE en de toepassing ervan in verschillende sectoren. 

Doelstellingen

De doelstellingen van INCOSE Nederland:goal-target

  1. bevorderen van het toepassen van Systems Engineering in alle vakgebieden;
  2. bevorderen van de kennisontwikkeling over Systems Engineering en aanverwante onderwerpen;
  3. verspreiden van kennis over Systems Engineering;
  4. Het bieden van een platform waar Systems Engineers met elkaar in gesprek kunnen gaan om te netwerken en kennis te delen.