Netwerkbijeenkomst 24 januari - DOEN-project Draaibruggen Kanaal Gent Terneuzen

In dit project hebben vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat (opdrachtgever) en Equans (opdrachtnemer) één IPM-team gevormd en waren daarmee gezamenlijk verantwoordelijk voor het project en de oplevering aan de beheerder van de draaibruggen.

 Het project Draaibruggen Kanaal Gent Terneuzen (DKGT) is een complex project waarvoor een andere manier van samenwerken nodig was. Omdat het project een doorstart betrof, is een maatwerk aanpak gekozen met een gemixt IPM-team. In dit team waren de rollen verdeeld over vertegenwoordigers van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer en werd gewerkt vanuit 1 gezamenlijk kantoor voor Rijkswaterstaat en Equans: het ‘shared office’. Daarbij is veel aandacht besteed aan goede onderlinge samenwerking, het ontwikkelen van een gezamenlijke missie, visie en een gezamenlijk doel. Zo ontstond er echt een team, dat zich verantwoordelijk voelde voor het realiseren van een gezamenlijk doel: het renoveren van twee draaibruggen.

Een gezamenlijke conclusie van Rijkswaterstaat en Equans is dat deze vorm van samenwerking gebaseerd is op vertrouwen, openheid en de durf om vragen, dilemma’s en oplossingen zo vroeg mogelijk samen te bespreken. Dat leidt tot kortere en snellere besluitvormingslijnen wanneer dat nodig is. Leerervaringen uit dit project zullen ook een plaats krijgen in de Handreiking tweefasenaanpak Rijkswaterstaat projecten die binnenkort beschikbaar komt, zodat andere projecten die opgedane kennis kunnen gebruiken.

Deze avond zal Leobert van der Wielen, technisch manager namens Rijkswaterstaat binnen het project DKGT, verder ingaan op deze samenwerkingsvorm en de voordelen hiervan ten aanzien van scopeafbakening, het maken van ontwerpkeuzes, afstemming met stakeholders, besluitvorming, de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, het werkplezier van de medewerkers en binnen budget blijven.

Leobert van der Wielen is opgeleid in industriële automatisering en werkt al meer dan 10 jaar voor Rijkswaterstaat. Hij werkt voornamelijk in complexe grote renovatieprojecten aan onder andere bruggen, sluizen en tunnels. Hiervoor werkte hij 15 jaar in de automatisering op diverse terreinen: van scheepvaart tot pizzabakkerijen.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
18:30 - Ontvangst en inloop met broodjes
(19:00 - Online omgeving "open")
19:15 - Opening / mededelingen bestuur
19:30 - Presentatie
21:15 - Netwerkborrel
22:00 - Einde bijeenkomst

De avond wordt hybride georganiseerd, dus deelname vanaf thuis is mogelijk. Aanmelden kan via deze link. Graag aangeven of je online wilt deelnemen of naar locatie komt, door te kiezen voor het juiste toegangsbewijs.

De netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het kantoor van Equans Infra & Mobility in Dordrecht.
Laan van Barcelona 800
3317DD Dordrecht

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. In de week voorafgaand aan de bijeenkomst volgt een tweede mail met daarin een link naar de online vergadering en informatie over de fysieke locatie.