Netwerkbijeenkomst 13 December - Workshop Value Engineering

Deze avond zal Hein de Jong van Value FM inzicht geven in de kracht van Value Engineering en hoe deze aanpak een aanvulling kan zijn op de Systems Engineering methodieken.

Value Engineering is volgens het INCOSE Handbook SE een ‘specialty process’ voor systems engineers.
Op 13 december geeft Hein de Jong een minitraining over het maken van functiediagrammen waarbij de hoe-waarom-relatie tussen systeemfuncties in een functiediagram worden gemodelleerd door middel van een heel goed gesprek tussen slimme mensen  waaronder, maar niet gelimiteerd tot, systeemontwerpers, systeemeigenaren en systeemgebruikers. Heel eenvoudige tekentools volstaan.
Het gesprek over hoe-waarom werd 2400 jaar geleden al door Socrates gevoerd waardoor de deelnemers opvallend meer inzicht kregen in hun eigen denken en redeneren. Die vlieger gaat nog steeds op, en de beste inzichten worden nog steeds bereikt door eenzelfde soort gesprekken, ook in de context van functiedenken voor systems engineers. Wat zijn de bestaansredenen voor de functies van een bepaald ontwerp, op alle abstractieniveaus (tot en met de boven- en ondergrenzen van de gewenste abstractieniveaus en alles daartussen). Er zijn weinig methoden zo efficient en effectief om tot innovatie te komen als dit Socratische functiedenken, hetgeen kan leiden tot nieuwe of verbeterde functies, prestaties en/of kosten van een bestaand of nieuw ontwerp.

Een functiediagram is een manier om functies te kwalificeren. Kwantificeren kan in een ‘performance specification’. Beide komen de 13e aan de orde. Een uitdaging en/of verrijking om deze manieren van kijken te leggen naast bijvoorbeeld bestaande systeemspecs en systeemmodellen. Het maken van functiediagrammen en functie-prestatie specificaties zijn vaardigheden die elke systems engineer zou moeten kennen.

Oordeel zelf op de 13e, dan werk je op je eigen laptop; zonder headset als je fysiek aanwezig bent en met headset als je virtueel meedoet. Test van tevoren dat je toegang werkt tot Miro.com en Wonder.me (gebruik zo nodig een andere webbrowser of een andere computer). Bijgaande links geven toegang zonder login direct toegang tot de omgevingen waarin we op 13 december aan de slag gaan.

Wonder.me lijkt op Zoom of MS Teams, werkt met veel webbrowsers en heeft toegang nodig tot je camera en microfoon. Miro is een ‘oneindig kurkbord’ waarop je sticky notes kunt plakken: probeer een paar sticky notes te plakken om er een feeling voor te krijgen – een muis werkt met Miro beter dan een trackpad.

Hein de Jong is partner bij Value FM. Hij heeft jarenlange ervaring met value engineringprojecten van middelgrote en grote omvang.

De avond wordt hybride georganiseerd, dus deelname vanaf thuis is mogelijk. Aanmelden kan via deze link. Graag aangeven of je online wilt deelnemen of naar locatie komt, door te kiezen voor het juiste toegangsbewijs.

De locatie van waaruit de netwerkbijeenkomst georganiseerd wordt volgt zo spoedig mogelijk.

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. In de week voorafgaand aan de bijeenkomst volgt een tweede mail met daarin een link naar de online vergadering en informatie over de fysieke locatie.