17 November - ALV + Netwerkbijeenkomst

Deze avond de 2e ALV van 2022, met aansluitend een netwerkbijeenkomst onder leiding van onze SIG Energietransitie.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
18:00 - Ontvangst en inloop met broodjes
18:15 - Online Teamsomgeving "open")
18:30 - Opening ALV
- Vaststellen notulen vorige ALV (22-03-2022)
- Algemene zaken
- Terugblik 2022
- Taken en invulling Technical Director
- Goedkeuring Begroting 2023
- Rondvraag
19:45 - Sluiting ALV
20:00 - Netwerkbijeenkomst o.l.v. de SIG Energietransitie
21:15 - Netwerkborrel
22:00 - Einde bijeenkomst

De SIG Energietransitie zal inzicht geven in de doelstellingen die zij zichzelf hebben gesteld ten aanzien van de energietransitie binnen Nederland en daarbij onder andere ingaan op nut en noodzaak voor de toepassing van Systems Engineering en Systems Thinking. Dit aan de hand van de volgende onderwerpen:

- Wat is de 'Energietransitie'?
- Hoe kan Systems Engineering daarbij een rol spelen?
- Welke rol verwacht de SIG Energietransitie daarin op te pakken?
- Hoe gaat de SIG Energietransitie aan de slag?

De ALV en netwerkbijeenkomst worden georganiseerd bij Relatics in Ridderkerk. Daarnaast is het mogelijk om online deel te nemen. Aanmelden is mogelijk via deze link. Graag aangeven of je online wilt deelnemen of naar locatie komt, door te kiezen voor het juiste toegangsbewijs.

Locatie
Relatics
Ridderpoort 32
2984 BG Ridderkerk

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. Een week voor de webinar volgt een tweede mail met daarin een link naar de online vergadering.