Opening / Keynote: The future of systems engineering in the high-tech industry

Wouter Leibbrandt, Science and Operations Director, ESI (TNO)
09:00 - 10:00 uur

Wat is de overeenstemming tussen hightech en kaas en waarom is dit belangrijk voor de ontwikkeling van systems engineering in Nederland?

Het antwoord op deze vraag is van groot belang omdat op het gebied van ontwerp en fabricage van zeer complexe hightech systemen Nederland wereldwijd een vooraanstaande positie inneemt. Essentieel voor dit succes is de aanwezigheid in de industrie van sterke systeem denkers en systems engineers. Deze cruciale rol van systems engineering (SE) in de hightech equipment industrie is lang onderbelicht gebleven. In deze presentatie gaan we in op recente studies van onder meer TNO-ESI, SERC en Brainport Development waarin het belang van deze rol sterker op de voorgrond treedt en tevens een aantal karakteristieken naar voren komen die SE in de Nederlandse industrie onderscheiden van de SE praktijk in andere domeinen en landen. Opvallend is dat, ondanks deze essentiële rol, SE nauwelijks aan bod komt in het technisch onderwijs in Nederland. Zo bestaat er momenteel geen afstudeerrichting SE aan de Nederlandse universiteiten of hogescholen. Waarom dit van belang is zal onder meer uitgelegd worden door in te gaan op de vraag welke.

In het kader van het Nationaal Groeifonds programma Next Generation High-Tech wordt nu gewerkt om het SE onderwijs in Nederland op een veel steviger fundament te zetten. Deze samenwerking tussen hogescholen, technische universiteiten, kennisinstellingen en industrie streeft naar een doorlopende en consistente leerlijn in SE, van MBO, via HBO en universitair niveau tot aan trainingen voor professionals in de industrie. Het toekomstig succes van de Nederlandse industrie zal sterk afhankelijk zijn van voldoende breed en stevig opgeleide systems engineers.

De adoptie van model-based systems engineering (MBSE) is een andere factor die bepalend zal zijn voor het toekomstig succes van de hightech industrie in Nederland. Wij presenteren inzichten uit een recente studie van TNO-ESI samen met leidende industriepartijen naar de toepasbaarheid, potentie en beperkingen van MBSE in de hightech equipment industrie. Welke verwachtingen en behoeften zijn er, en waar verschilt de Nederlandse HT industrie van industrieën waar MBSE al meer gemeengoed is en wat betekent dit voor MBSE-methodieken?

 Over Wouter Leibbrandt

Wouter Leibbrandt

Wouter Leibbrandt is Science and Operations Director van ESI, een door de industrie en de academische wereld gesponsord onderzoekscentrum van TNO.

ESI richt zich op de ontwikkeling van nieuwe methodologieën, vaak op modellen gebaseerd, voor het ontwerp en de engineering van steeds complexere hightech (embedded) systemen. Het doet dit in een sterk partnerschap en nauwe samenwerking met toonaangevende hightech-apparatuurbedrijven zoals ASML, Philips, Thales, NXP, Canon PP, Thermo-Fisher en ITEC, evenals met toonaangevende academische groepen in Nederland en in heel Europa en de VS. . Thema's zijn: system architecting, digital twin, technical debt, big data in hightech systemen, impact van AI, (model-based) systems engineering en systemen in context.
Voordat Wouter in 2016 bij ESI kwam werken, werkte hij 10 jaar bij NXP Semiconductors, waar hij leiding gaf aan het Advanced Applications Lab, dat nieuwe toepassingsconcepten onderzoekt rond toekomstige geavanceerde siliciumproducten, waardoor veilige verbindingen worden gestimuleerd voor een slimmere wereld.
Voordat hij bij NXP kwam werken, werkte hij 14 jaar bij Philips Research Labs, waar hij verschillende projecten en afdelingen leidde. Van 2004 tot 2006 woonde en werkte hij in China, in de Philips Research labs in Shanghai.
Hij is lid van stuur- en adviesraden van verschillende academische afdelingen en initiatieven.
Wouter is gepromoveerd in de natuurkunde aan de Universiteit Utrecht.

Klik hier om terug te gaan naar het volledige programma