Workshop: Kennismaken met modelleren in SysML 2.0?

Eric Burgers (Systeem Engineer / Directeur, Semapro), René Krouwel (Systeemarchitect, CGI) & (Wouter Geurts, Software/Solution Architect, CGI)

14:30 - 16:00 uur

In deze workshop nemen de grondleggers van het gebruik van SysML in de GWW-sector de deelnemer mee in het vertalen van een probleem (kruisen van modaliteiten, beweegbare brug) in een SysML v2.0 model. De deelnemer leert in deze workshop:  
- het operating environment architecture (OEA) van Wasson 
- het identificeren van de systeemgrenzen in zijn operationele omgeving 
- het ontwerpen van het 'system of interest', met zijn externe raakvlakken en interne raakvlakken 
- een aantal (maar niet uitputtende) verschillen tussen SysML 1.x en SysML 2.0 
- werken met open source tooling voor het modelleren met SysML 2.0 
 
Het in SysML 2.0 ontworpen model zal worden vergeleken met hetzelfde model beschreven in SysML 1.x zodat de deelnemers kennis maken met de verschillen en overeenkomsten tussen de oude en nieuwe versie van SysML. De open source tooling is een door INCOSE-vrijwilligers en anderen in ontwikkeling zijnde Model Based Engineering Environment. 
 
Er zal een virtual pc met de SysML 2.0 ontwikkelomgeving beschikbaar worden gesteld aan iedere deelnemer. De deelnemer wordt verzocht een laptop mee te nemen met Oracle Virtualbox (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) geïnstalleerd. Op deze pagina zal nog nadere informatie worden gedeeld om de virtual pc te downloaden: 
https://github.com/woutergeurts/sysml-workshop/blob/main/aankondiging/Voorbereiding.md 

En voor diegenen die niet kunnen wachten:  
- SysML 2.0 kan worden opgehaald op: https://github.com/Systems-Modeling/SysML-v2-Release.git  
- De instructies en workshop benodigdheden op: https://github.com/woutergeurts/sysml-workshop.git

Over Eric Burgers

Eric Burgers

Als systeem architect is hij betrokken bij grote complexe projecten zoals Zuidasdok en Oosterweelverbinding, geeft hij trainingen op het gebied van SysML en is actief als vrijwilliger/sponsor bij INCOSE en Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB). Zijn interesses liggen op het gebied van requirements, architectuur en simulatie.

Over René Krouwel

Rene Krouwel

Hij is werkzaam in de markt van missie kritische systemen en dan voornamelijk in de kritische infrastructuur zoals tunnels, beweegbare bruggen en sluizen. Hierbij past hij model based systems engineering toe veelal gecombineerd met SysML. Hij is bijzonder geïnteresseerd in standaardisatie, verificatie en validatie. 

Over Wouter Geurts

Wouter Geurts

Sinds 1996 is hij betrokken bij de waterkeringen van Rijkswaterstaat (Maeslantkering, Oosterscheldekeringe en Ramspol kering). Hij heeft vanuit dit domein interesse en ervaring in model based engineering en formele methoden voor specificatie van software. Zijn voornaamste interesse is de rol van verificatie en validatie van systemen voordat de implementatie begint.

Klik hier om terug te gaan naar het volledige programma