Workshop: POOSL for early system validation

Sezen Acur, Research Fellow & Systems Engineer, ESI (TNO)
Arjan Mooij, ESI (TNO)
14:30 - 16:00 uur
Deze workshop zal in het Engels gegeven worden

In de vroege fasen van systeemontwikkeling zijn de eisen en initiële ontwerpen meestal onnauwkeurig en onvolledig en worden belangrijke architecturale beslissingen genomen. Omdat onduidelijke of suboptimale beslissingen tijdrovend kunnen zijn om later te corrigeren, pleiten we voor het gebruik van vroege systeemvalidatie. De huidige manier van werken van fysieke prototyping is gebaseerd op documenten. Tegenwoordig verandert dit in de richting van uitvoerbare modellering voor analyse. We creëren uitvoerbare modellen die abstraheren van zoveel mogelijk details, en combineren deze met domeinvisualisaties (analyse) om de kloof tussen systeemontwerp en softwareontwerp te overbruggen.

POOSL is een modelleringstool die lichtgewicht simulatie ondersteunt. POOSL staat voor Parallel Object Oriented Specification Language. We gebruiken POOSL om aspecten zoals functionele vereisten, architecturale decompositie, componentinteractie en prestatie-indicatoren te analyseren. Het algemene doel is om vroege feedback te krijgen over systeemvereisten en ontwerp met behulp van simulaties om betere analyses uit te voeren en een snellere feedbacklus te hebben tussen architecten die systeemgedrag analyseren.

Over Sezen Acur

Sezen Acur

Sezen Acur is research fellow & systems engineer voor ESI/TNO. Ze heeft een Bachelor in Systems Engineering, behaald aan de George Mason University (VS). Ze heeft een Masters degree in Renewable Energy Management, behaald aan de Hogeschool van Keulen (Duitsland). Voordat ze in mei 2021 bij TNO in dienst trad, werkte ze in de VS voor defensieaannemersbedrijven als systeemingenieur en ook als systeem- en testingenieur in de civiele sector. Haar ervaring in de afgelopen 5 jaar is gericht op grootschalige implementatie van complexe systemen, R&D, projectmanagement en testen op systeemniveau.

Over Arjan Mooij

Arjan Mooij

Klik hier om terug te gaan naar het volledige programma