Netwerkbijeenkomst 18 februari - SE bij de Botlekbrug

In deze lezing wordt een inkijkje gegeven in de integratie van de Havenspoorlijn over de Nieuwe Botlekbrug. Dit betekende niet alleen de integratie van systemen, maar ook de integratie van werkwijzen SE, modaliteiten en wetgeving in een bestaand project. Wat bracht dit met zich mee en leverde het op? Dat hoort u bij deze lezing.

Wouter Schreuder
Wouter Schreuder is sinds 2011 werkzaam voor Antea Group als adviseur Rail. Hij werkt zowel aan de kant van ProRail bij de contractvoorbereiding en contractbeheersing van spoorse opdrachten, als aan de kant van de aannemers in de rol als Systems Engineer. Zo ook voor het project Afbouw Spoor op de Nieuwe Botlekbrug.
Vanaf 2016 houd hij zich bezig met de ontwikkeling van het spoorsysteem en de integratie er van in de bestaande brug. Daarnaast werkt hij voor ProRail aan het programma Toegankelijkheid, waarbij er liften worden ingepast op bestaande stations, en werkt hij aan het opheffen van NABO’s (Niet Actief Beveiligde Overwegen) voor ProRail door vervangende verbindingen te realiseren.

Chiu Hou Man
​Chiu Hou Man is op dit moment werkzaam bij Paxaro. Sinds 2011 heeft hij in de rol van Systems Engineer bij de projectorganisatie A-Lanes A15 de gehele ontwikkeling van het ontwerpen, het realiseren en de ingebruikname van de Botlekbrug ervaren.
Vanaf 2016 valt de Systems Engineering van het integreren van het spoorsysteem op de Botlekbrug onder zijn verantwoordelijkheid.
Kenmerkend aan zijn werkwijze is de integrale aanpak van processen en het overzicht houden in projecten met hoge mate van complexiteit. Eén van de actuele ontwikkelingen waar hij zich op richt is systeemontwikkeling en systeemintegratie. Chiu Hou heeft gewerkt aan diverse projecten op het gebied van mobiliteit, personenvervoer en infrastructuur voor Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten en de vervoersbedrijven RET, GVB en HTM.

Je bent deze avond vanaf 18:30u welkom bij ProRail in Utrecht. Voor broodjes wordt gezorgd. Meldt je snel aan via deze link!