Netwerkbijeenkomst 29 oktober - Systeem Architectuur Schinkelbruggen

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 29 oktober zal Ferdinand Cornelissen ons meenemen in zijn aanpak qua Systeem Architectuur bij het renoveren van de Schinkel bruggen.

Abstract
Op de Amsterdamse Zuidas wordt in de komende jaren het grootste publieke infrastructuur project van Nederland gerealiseerd. Onderdeel daarbij is de verbreding en uitbreiding van de Schinkelbruggen. De Schinkelbruggen zullen bij oplevering bestaan uit acht bruggen die scheepvaart over de Schinkel zal kruisen met het wegverkeer over de A10, treinverkeer van ProRail en het Amsterdamse metroverkeer. De bediening, besturing en bewaking van de Schinkelbruggen wordt van de grond af opgebouwd en ontworpen. In deze presentatie gaat de systeem architect van Zuidplus in op de uitdagingen voor het ontwerp van een dergelijk systeem en de gebruikte tools en methodieken.

Ferdinand Cornelissen is management consultant bij Altran op het gebied van Modelling & Simulation en Systems Engineering. In de afgelopen 15 jaar heeft hij bedrijven geadviseerd in diverse domeinen, waaronder ruimtevaartindustrie, high tech manufacturing en publieke infrastructuur. Hij heeft o.a. gewerkt aan de ontwikkeling van grootschalige en complexe systemen zoals de Autonomous Transfer Vehicle voor ESA, Test- en opleidingssimulatoren voor ProRail, en de sluistechnische installaties van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Daarbij meestal adviserend in de toepassing van systems engineering en het gebruik van simulatie voor een beheerst ontwikkelproces. Op dit moment is Ferdinand Cornelissen als systeem architect voor de Schinkelbruggen betrokken bij de opdrachtnemer Zuidplus voor het project Zuidasdok.

Is je interesse gewekt? Meldt je snel aan via deze link en tot dan!