Highlights International Symposium 2017

Het INCOSE bestuur heeft recent het International Symposium van INCOSE in Adelaide bijgewoond. Hierbij een korte beschrijving van de hoogtepunten.

International Symposium 2017: Adelaide, Australië

Bij het International Symposiumlag de focus op de strategie van INOSE internationaal. Er is in werksessies gewerkt aan de toekomst van de manier waarop INCOSE-evenementen: ideeën voor werkvormen en symposia. Die ideeën zie je terug in de komende netwerkbijeenkomsten. Denk aan TEDx-talks, Focussed workshops (sterk thematisch) enzovoort.

Daarnaast was er ruimte voor het herijken van het “professional development initiative”: hoe bepalen we met elkaar de benodigde competenties en persoonlijke ontwikkeling van Systems Engineers? Wat wordt hierin internationaal als belangrijk gezien?

Vervolgens was er verhitte discussie over het Chapter Governance & Financial Model: de afdracht aan de centrale INCOSE organisatie, en wat we daar voor terug krijgen. Dit wordt binnenkort verder toegelicht.

Verder heeft Eric zijn kennis over het implementeren van MBSE conceptual design in de transport sector toegelicht; best practices, kansen en uitdagingen gedeeld. Hierin is Nederland nog steeds een waardevolle partner voor INCOSE international vanwege de omvang en de staat van ontwikkeling van deze sector in Nederland. 

Verder was er dit keer veel aandacht voor Systems Engineering and Asset Management: two sides of the same coin? Het INCOSE-NL bestuur heeft de intentie om dit onderwerp binnenkort onder de loep te nemen in een bijeenkomst.

In de komende netwerkbijeenkomst van 26 september geeft Eric een aanvullende toelichting over het International Symposium. Er staan drie onderwerpen op de agenda:

  • MBSE
  • Ontwikkelingen in SE in het algemeen
  • Management van en met SE

Graag zien we je de 26e, om je bij te praten over deze ontwikkelingen!

 

Ook is er tijdens de international workshop al veel over MBSE gesproken. Wat daar over opviel staat hieronder vermeld. 

International Workshop 2017: Torrance, California

In Torrance was veel te doen over MBSE.  De internationale MBSE werkgroep, MBSE initiative, ziet nu de meeste ontwikkeling in deze drie buzzwords:

- Digital Engineering in het algemeen: engineering op basis van 3D design, modellen en simulatie. De aankondiging van SysML 2.0 past hier goed bij: deze nieuwe versie biedt ondersteuning voor engineering analysis binnen digitale modellen.
- Digital model: de nieuwe standaard is niet meer een eisenset, maar een digitaal model.
- Digital Twin: een digitale afspiegeling van een fysiek systeem, om gedurende de levensduur te gebruiken voor configuratiemanagement en doorontwikkeling. Deze toepassing van een SE model gedurende de hele levenscyclus van een systeem komt steeds vaker voor.

De toekomst van SE is gebaseerd op het werken met modellen. Het Amerikaanse ministerie van defensie schrijft nu zelfs het gebruik van MBSE voor. Geen MBSE? Geen opdracht.

De grootste uitdaging in deze omslag zit hem niet in de techniek. Wél in de verandering in werkwijze; meenemen van de mensen die er mee werken en de cultuuromslag die daar bij hoort. Wat je daar voor nodig hebt zijn succesverhalen over MBSE. Uit die succesverhalen konden we concluderen dat we in Nederland de state-of-art aardig bijhouden, vergeleken met grote spelers als NASA, ESA, Ford en Raytheon.

Naast MBSE viel in Torrance vooral op dat er voor Systems Engineering veel kansen zijn in het betrekken van productie en logistiek. Dit werd met name duidelijk door de terugkoppeling vanuit diverse working groups “Tools interoperability & Model life cycle management” , “Product Line Engineering” en “Agile Systems”.