Verslag Netwerkbijeenkomst systeemintegratie Noord-Zuidlijn

Systeemintegratie Noord-Zuidlijn

Welke ontwerpprincipes zijn toegepast om alle deelsystemen van de Noord-Zuidlijn te integreren? Op papier klinkt het logisch. Hoe je dat nou in praktijk? Wanneer kan je starten met inkoop en wanneer kan je beginnen met bouwen? Op welk moment draag je delen over naar de eigenaar en hoe neem je ze in gebruik? Na de break een verslag van de netwerkbijeenkomst. 

Na de mededelingen van het bestuur, waarin onder andere Semapro werd voorgesteld als nieuwe sponsor van INCOSE-NL, kregen Jan de Liefde en Bas van der Leeuw het woord. Ze vertelden een passievol verhaal over hun rol bij de Noord-Zuidlijn. Jan en Bas hebben als systems integrator een belangrijke rol in het aantonen dat de metrolijn als geheel werkt.

De Noord-Zuidlijn is door de loop van jaren een opeenstapeling van bouwcontracten en ingenieursdiensten geworden. De contracten zijn incrementeel aanbesteed en de integratie van alle deelontwerpen en deelsystemen berustte op coördinatieverplichtingen van de diverse betrokkenen.

Toen het bouwproject in 2009 aan bezinning toe was, is op advies van commissie Veerman het roer omgegooid van “het realiseren van een metrolijn”, naar het leveren van een “werkend vervoerssysteem”. Jan en Bas kregen de rol om op basis van een middle-out analyse en reverse engineering een integraal ontwerp op te stellen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de processen van de exploitant en de ontwerpen van de verschillende deelsystemen.

Hieruit konden zij sprekende schema’s opstellen, waarmee inzichtelijk werd welke mogelijkheden de metrolijn straks gaat bieden. Hier heeft de tool Enterprise Architect hun goed bij geholpen. Tijdens de presentatie ontstaat een levendig discussie over welke schematiseringen en analyses waar in het proces het juiste effect hebben. En hoe ontwikkelplatformen ons daarin kunnen helpen.

Zoals elk project heeft de Noord-Zuidlijn een omvangrijk ontwerpdossier. Om hier het overzicht niet in kwijt te raken is toekomstbestendigheid van informatie een belangrijk aandachtspunt geworden.

Jan de Liefde en Bas van der Leeuw hebben, door het inzichtelijk maken van vele spec’s, ontwerpen, en protocollen in grafische modellen, aannemelijk gemaakt dat de Noord-Zuidlijn straks een integraal werkend systeem is waar de Amsterdammers trots op kunnen zijn.