James Martin over Systems Principles & Concepts

Op woensdag 5 november komt James Martin een workshop geven met als titel: "Systems Principles & Concepts for Enhanced Holistic Thinking". Dr. James N. Martin is onder meer auteur van het boek Systems Engineering Guidebook. Lees hier meer over deze tutorial en alle praktische details.