Nieuwsbrief jan 2021

Printen
Als je deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, lees dan online
 
--

Nieuwsbrief januari 2021

Beste Bezoeker,

Hierbij de INCOSE-NL nieuwsbrief van januari 2021. Met om te beginnen een gezond en voorspoedig 2021 toegewenst, waarbij we hopen zo spoedig mogelijk los te komen uit de greep van Covid-19. En boven alles dat we wederom een mooi jaar mogen beleven ten aanzien van het leren over, het delen van kennis over en het (lol beleven aan het) toepassen van Systems Engineering!

Nieuwe sponsor
Een eerste positief bericht voor 2021 is het sponsorschap van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepaste-natuurwetenschappelijk onderzoek)! TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die als doel heeft om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden.
We zijn blij dat TNO als nieuwe sponsor aan ons verbonden wil zijn en kijken uit naar een mooie en vruchtbare samenwerking.

Bijeenkomsten
Het mag duidelijk zijn dat we elkaar de komende periode online blijven ontmoeten. Mede op basis van de uitkomsten uit de enquête die we medio juni vorig hebben uitgevoerd, staat donderdagavond een extra uitgebreide webinar gepland. Deze avond staan er twee wat kortere presentaties gepland, met aansluitend een break out sessie. Op deze manier kunnen we ook online meer interactie toevoegen aan onze bijeenkomsten.
De avond wordt verzorgd door Dries van Heusden (Elefant) en Edwin Hakkennes (Technolution). Een verdere toelichting op de onderwerpen van deze avond zijn zo spoedig mogelijk beschikbaar op onze website. Aanmelden is al mogelijk via deze link.
Dinsdagavond 16 maart staat een half jaarlijkse New Member Meeting gepland, waar wij als bestuur graag kennismaken met de nieuwe leden. Deelname is op uitnodiging.
Later op deze avond volgt onze eerste ALV van 2021, met aansluitend een presentatie. Aanmelden kan alvast via deze link.
De geplande webinar van 19 januari komt te vervallen.

IW 2021
29 t/m 31 januari 2021 aanstaande staat wederom een International Workshop gepland. Uiteraard ook volledig online, waarbij gebruik gemaakt wordt van hetzelfde onlineplatform als het succesvolle International Symposium 2020 van afgelopen zomer. De agenda is inmiddels bekend en beschikbaar op de website van IW2021, evenals de mogelijkheid om je aan te melden voor deelname. De kosten zijn € 175,- voor leden en € 225,- voor niet leden. Voor senior leden en studenten geldt een gereduceerd tarief.

Nieuwe bestuursleden gezocht
Tijdens de ALV in maart hopen we twee nieuwe bestuursleden te installeren. Thijs Geurts zal op dat moment het voorzitterschap overnemen van onze huidige voorzitter Ger Schoeber, waarmee er ruimte is voor een nieuwe aankomend voorzitter. En ook Eric Burgers draagt graag zijn bestuurdersrol als penningmeester over aan een nieuw enthousiast lid.
Zie jij het als een uitdaging om Systems Engineering binnen Nederland verder op de kaart te zetten en/of het uitwisselen van kennis en ervaringen binnen de verschillende markten waarin Systems Engineering wordt toegepast te bevorderen? Neem dan contact op en stel je vacant voor één van de twee posities in het bestuur. Dit kan via:
Ger Schoeber, voorzitter, ger.schoeber@incose.nl
Thijs Geurts, aankomend voorzitter, thijs.geurts@incose.nl
Eric Burger, penningmeester, eric.burgers@incose.nl
Omar El-Haloush, secretaries, omar.el-haloush@incose.nl
Rico Verhage, communicatie, rico.verhage@incose.nl

25-jarig jubileum INCOSE-NL
Dit jaar bestaat INCOSE-NL 25 jaar. Graag vieren we samen met jullie het feit dat in 1996 een aantal enthousiaste mensen de Nederlandse chapter van INCOSE hebben opgericht en daarmee de eerste INCOSE chapter op het vaste land van Europa. Zet daarom 23 september alvast in je agenda! Verdere informatie zoals de locatie en het programma zullen in de komende periode met jullie gedeeld worden. 
Een mooi feest vergt een goede voorbereiding. De eerste stappen daarin zijn reeds gezet door Cor Hogervorst, Edwin Hakkennes en Thijs Geurts, maar extra medewerking is gewenst. Dus hou je van een feestje en het samen iets moois organiseren? Neem dan contact op met Thijs Geurts via thijs.geurts@incose.nl.

Reviewers gevraagd
Op de website van INCOSE international is veel informatie beschikbaar met betrekking tot Systems Engineering in de vorm van whitepapers, presentaties, publicaties én het SE handboek. Deze laatste heeft de afgelopen periode een update gekregen. Maar voordat deze nieuwe versie gepubliceerd wordt, wil men graag een kritische blik vanuit de eigen leden en andere geïnteresseerden.
Als je hieraan een bijdrage wilt leveren, neem dan contact opnemen met EMEA director, Lucio Tirone (Lucio.Tirone@fincantieri.it). Hij zal je toegang geven tot het SE Handboek v5 en meer informatie verstrekken over de afspraken omtrent het reviewen.

Internationaal
Naast de aanstaande IW2021, worden er diverse internationale evenementen (webinars) georganiseerd vanuit INCOSE central en/of andere lokale chapters. Zie hiervoor onder andere de agenda op incose.org.

Wil je buitenom de nieuwsbrieven verder op de hoogte blijven over het reilen en zeilen van INCOSE-NL? Dan kan je terecht op onze website, kan je je aanmelden voor de INCOSE-NL whatsapp (read-only) groep (volg de QR-code) en/of je aanmelden voor de LinkedIn groep van INCOSE-NL met wekelijks een actuele Post van onze voorzitter! Of door één van onze netwerkbijeenkomsten bij te wonen uiteraard.

INCOSE-NL Whatsapp
Openen op je mobiel en je wordt toegevoegd aan deze groep.

Komende evenementen

Graag zien we je op onderstaande bijeenkomsten! 

29 - 31 januari: IW 2021
11 februari: Extended webinar
16 maart: New Member Meeting
16 maart: AVL + netwerkbijeenkomst/Webinar

 www.incose.nl  | Contact  |  Twitter  |  LinkedIn
--
Als je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen schrijf je dan uit