Nieuwsbrief dec 2020

Printen
Als je deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, lees dan online
 
--

Nieuwsbrief december 2020

Beste Bezoeker,

Hierbij de INCOSE-NL nieuwsbrief van december 2020, met deze keer onder andere een terugblik op 2020, de laatste ALV van 2020 én een vooruitblik naar 2021, ons jubileum jaar!

2020
We hoeven niet uit te leggen dat 2020 in alle opzichten een bijzonder en bewogen jaar was, die ook zijn weerslag had op de activiteiten van onze vereniging. De ALV + netwerkbijeenkomst van maart moesten we annuleren en vanaf dat moment stapten ook wij over op de digitale/online ontmoetingen. Het was even wennen, maar het is ons gelukt tweemaal een online ALV te organiseren en ook de vertrouwde presentaties kwamen online prima uit de verf. Zo hebben we afgelopen jaar kunnen luisteren naar een praktijkverhaal over SE bij de Botlekbrug, de toepassing van SE binnen de health care industrie, de toekomst van (MB)SE én hebben we een aantal keren MBSE onder loep genomen in relatie tot model driven SE en complexiteit.
In het najaar was het een korte periode mogelijk om een aantal van jullie fysiek te ontmoeten. Enerzijds de sponsoren tijdens een speciaal georganiseerde dag met betrekking tot MBSE én tijdens de System Architecting conferencee waar INCOSE-NL medeorganisator was.

ALV
Tijdens de ALV van 19 november is een contributieverhoging voorgesteld voor 2021. Omdat minder dan 10% van de leden aanwezig waren, moet er volgens artikel 25.4 van onze statuten minimaal 14 en maximaal 28 dagen na deze ALV een extra ALV worden gehouden. Tijdens deze extra ALV wordt dit voorstel opnieuw in stemming gebracht. Wanneer minimaal 2/3 van de dan aanwezige leden vóór stemt (ongeacht het absolute aantal), is het voorstel aangenomen. Deze extra ALV staat, zoals aangekondigd op onze website en andere communicatiekanalen, gepland op dinsdagavond 15 december. Aanmelden kan via onze website. De eerder geplande webinar op deze avond komt daarmee te vervallen.

2021
Ook in 2021 zijn jullie weer van harte welkom tijdens onze bijeenkomsten. In eerste instantie online en zodra het kan weer in levende lijve. De planning voor het eerste half jaar hadden we al gedeeld in de nieuwsbrief van november. Een aanpassing daarop is een extra uitgebreide en interactieve online bijeenkomst op donderdagavond 11 februari, met twee presentaties en aansluitende break-out sessies. De onderwerpen volgen zo spoedig mogelijk.
In verband hiermee wordt de New Member Meeting van 11 februari verplaatst naar 16 maart, voorafgaand aan de 1e ALV van 2021.

Nieuwe bestuursleden gezocht
Tijdens deze ALV hopen we twee nieuwe bestuursleden te installeren. Thijs Geurts zal op dat moment het voorzitterschap overnemen van onze huidige voorzitter Ger Schoeber, waarmee er ruimte is voor een nieuwe aankomend voorzitter. Eric Burgers heeft dan vier jaar lang met verve de rol van penningmeester ingevuld en draagt graag het stokje over aan een volgend enthousiast lid!

Zie jij het als een uitdaging om Systems Engineering binnen Nederland verder op de kaart te zetten en/of het uitwisselen van kennis en ervaringen binnen de verschillende markten waarin Systems Engineering wordt toegepast te bevorderen. Neem dan contact op en stel je vacant voor één van de twee posities in het bestuur. Dit kan via:
Ger Schoeber, voorzitter, ger.schoeber@incose.nl
Thijs Geurts, aankomend voorzitter, thijs.geurts@incose.nl
Eric Burger, penningmeester, eric.burgers@incose.nl
Omar El-Haloush, secretaries, omar.el-haloush@incose.nl
Rico Verhage, communicatie, rico.verhage@incose.nl

25-jarig jubileum INCOSE-NL
In 2021 is het 25 jaar geleden dat een aantal enthousiaste mensen de Nederlandse chapter van INCOSE hebben opgericht en daarmee de eerste INCOSE chapter op het vaste land van Europa. Tijd voor een feestje dus! Naar verwachting medio september. De eerste stappen qua organisatie zijn gezet door Cor Hogervorst en Thijs Geurts. Maar een mooi feest vergt een goede voorbereiding en extra medewerking is gewenst. Zodoende zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste leden om deel te nemen in het projectteam. Is dit iets voor jou? Neem dan contact op met Thijs Geurts via thijs.geurts@incose.nl.

Uitkomsten enquête
Van 18 mei t/m 30 juni hadden jullie als leden de mogelijkheid jullie mening te geven over INCOSE-NL. Hieraan hebben 59 mensen gehoorgegeven, 16% van de leden. Hieronder volgen een aantal opvallende uitkomsten:
- 81% van de respondenten bezoekt één of meerdere bijeenkomsten;
- De broodjes bij de ontvangst van de fysieke bijeenkomsten worden zeer gewaardeerd;
- De ideale locatie voor de fysieke bijeenkomsten zijn Amsterdam, Eindhoven en Amersfoort;
- De in 2020 gelanceerde WhatsApp groep was vrij onbekend
  (zie de QR code onderaan de NB om je aan te melden);
- Men is lid om; te netwerken, kennis op te doen en SE gerelateerd materiaal te vergaren;
- Deel tijdens bijeenkomsten ook leermomenten t.a.v. (MB)SE uit de praktijk;
- 62% geeft aan dat zijn verwachtingen m.b.t. het lidmaatschap zijn uitgekomen.

We nemen dit mee in de voorbereidingen van onze evenementen in 2021.

Internationaal
29 t/m 31 januari 2021 aanstaande staat wederom een International Workshop gepland. Deze wordt na een succesvol online International Symposium 2020 van afgelopen zomer ook volledig online gehouden. De agenda is inmiddels bekend en beschikbaar op de website van IW2021, evenals de mogelijkheid om je aan te melden voor deelname.

Verderop in 2021, Q4, bestaat opnieuw de kans om voor een INCOSE event af te reizen naar Sevilla. In die periode staat daar de EMEA workshop 2021 op het programma. Hopelijk inderdaad in Spaanse sferen en net zo succesvol als de EMEA Workshop 2019 in het LEF van Rijkswaterstaat in Utrecht!

En online wordt ook internationaal veel georganiseerd vanuit INCOSE central en/of andere lokale chapters. Zie hiervoor onder andere de agenda op incose.org.

Wil je buitenom de nieuwsbrieven verder op de hoogte blijven over het reilen en zeilen van INCOSE-NL? Dan kan je terecht op onze website, kan je je aanmelden voor de INCOSE-NL whatsapp (read-only) groep (volg de QR-code) en/of je aanmelden voor de LinkedIn groep van INCOSE-NL met wekelijks een actuele Post van onze voorzitter! Of door één van onze netwerkbijeenkomsten bij te wonen uiteraard.

INCOSE-NL Whatsapp
Openen op je mobiel en je wordt toegevoegd aan deze groep.

Komende evenementen

Graag zien we je op onderstaande bijeenkomsten! 

19 januari: Webinar
11 februari: Extended webinar
16 maart: New Member Meeting
16 maart: AVL + netwerkbijeenkomst/Webinar

 www.incose.nl  | Contact  |  Twitter  |  LinkedIn
--
Als je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen schrijf je dan uit