INCOSE.NL ledenvergadering

Printen
Als je deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, lees dan online
 
--

Ledenvergadering


Beste Bezoeker,
 


Afgelopen dinsdag 21 november is er voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst een ALV geweest. Het verslag van deze ALV zal zo spoedig mogelijk op het ledendeel van de website gepubliceerd worden.
 
Tijdens de ALV is, na het bespreken van de begroting, het unanieme besluit door de aanwezige leden genomen om de contributie voor 2018 vast te stellen op € 150,-. Omdat er minder dan een tiende gedeelte van het aantal leden aanwezig was bij dit besluit, kan er een nieuwe ledenvergadering bijeen geroepen worden, waar dit besluit definitief gemaakt wordt. Mocht je bezwaar hebben tegen het besluit voor de contributie 2018, kan je je aanmelden voor een ledenvergadering op 11 december om 18.00 uur in Ridderkerk. Je dient je dan uiterlijk 4 december aan te melden via info@incose.nl . 
 
Agenda voor de ledenvergadering is:
  • Opening
  • Contributie 2018
  • Sluiting 
Hartelijk groeten,

Het bestuur van INCOSE NL
 
 www.incose.nl  | Contact  |  Twitter  |  LinkedIn
--