INCOSE.NL Nieuwsbrief oktober 2017

Printen
Als je deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, lees dan online
 
--

INCOSE Nieuwsbrief
Beste Bezoeker,
 

De zeer goed bezochte netwerkbijeenkomst over MBSE ligt pas net achter ons, en de volgende is alweer op 17 oktober. Lees in deze nieuwsbrief waarom je die niet wil missen en wat de resultaten zijn van de vorige bijeenkomst. 

Verder speciale aandacht voor Paul Schreinemakers: hij heeft zich verkiesbaar gesteld voor het voorzitterschap van INCOSE internationaal. Medio oktober verschijnt er een extra nieuwsbrief van INCOSE-NL gewijd aan zijn kandidaatstelling. Hierin wordt duidelijk waarom wij Paul de meest geschikte kandidaat vinden en wat zijn plannen zijn voor INCOSE internationaal. Zijn nominatie en motivatie is samen met die van de andere kandidaten te lezen op de internationale incose website. We willen iedereen oproepen om te gaan stemmen tussen 1 en 22 november. Meer informatie over de verkiezingen ontvang je binnenkort.

Lees hieronder verder over de volgende onderwerpen:Hartelijke groet,

Het bestuur van INCOSE NL

 

Terugblik netwerkbijeenkomst MBSE

 De netwerkbijeenkomst over MBSE bij Prorail was erg goed bezocht! 50 man hoorde aan wat de laatste ontwikkelingen zijn, en in workshopvorm hebben we met elkaar de klantvraag van de INCOSE leden aan de SIG MBSE scherp gesteld. Hierbij een samenvatting van de avond.


Lees verder

 

17 oktober: netwerkbijeenkomst 'validatie van systeemarchitectuur'

17 oktober spreekt Frank Kusters op de netwerkbijeenkomst. Het onderwerp is validatie van systeemarchitectuur: 
Frank geeft in een interactieve presentatie weer hoe men in de software industrie omgaat met vroegtijdige validatie van systeemarchitectuur en het op die manier voorkomen van meerwerk en vertraging. Meld je aan en lees meer:


Lees verder

 

Komende evenementen

Vergeet vooral niet om de komende drie activiteiten in je agenda te zetten: 

19 oktober - New Member Meeting
28 t/m 29 oktober EMEA Workshop 2021 (online)
19 oktober - Netwerkbijeenkomst

Wellicht komen we elkaar hier tegen. 
 www.incose.nl  | Contact  |  Twitter  |  LinkedIn
--