Doelstelling

Feest voor INCOSE-NL 

De Grande Finale staat in het teken van het 20-jarig bestaan van INCOSE Nederland, waarbij al 20 jaar hard gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een kennis platform voor Systems Engineering. Uiteraard mag dit jubileum niet ongemerkt voorbij gaan en zal dit gepast gevierd worden middels een feestje voor alle deelnemers, INCOSE-leden, sponsoren, Systems Engineers, projectleiders, projectmanagers en alle bedrijven en personen die Systems Engineering als werkmethodiek toepassen of willen toepassen. Kortom een feest voor iedereen!

Tijdens deze bijeenkomst worden activiteiten zoals SE Vision, SE Challenge en MBSE, feestelijk afgesloten, waarbij het ‘systeem denken’ centraal staat.

Gedurende het hele event staat ‘Remembering the past, Shaping the future’ centraal.

Inspireren en geïnspireerd worden

De Grande Finale staat voor inspireren en geïnspireerd worden,  de deelnemers en deelnemende bedrijven worden enthousiast(er) gemaakt voor het toepassen en uitdragen van Systems Engineering. Waardoor Systems Engineering zijn positie op de Nederlandse kaart vergroot.

De deelnemers worden onder andere geïnspireerd door: 

  • deelnemers de beleving van Systems Engineering mee te geven
  • de toekomstige SE methoden voor te leggen
  • de inspirerende verhalen van leiders uit de SE wereld te presenteren
  • kennis onderling uit te wisselen

Kennis delen en leren van elkaar

De Grande Finale wordt georganiseerd om aandacht te geven aan Systems Engineering, kennis en ervaring bij elkaar te brengen én te netwerken. Door het bij elkaar brengen van enthousiaste personen en bedrijven die Systems Engineering als werkmethodiek toepassen of willen toepassen zal er een aanzienlijke kennisdeling plaatsvinden.