14 april - ALV + Webinar april 2020

Van 14.04.2020 19:30 tot 14.04.2020 21:15
Geplaatst door C.M.E. Verhage
Categorieën: netwerkbijeenkomst
Gezien: 811

Onderwerp

De future van Systems Engineering; "Hoe beïnvloedt de transitie van MBSE naar MDSE de rol van systems engineering".

Spreker

Marc Hamilton van Altran

Programma

19:15 - Vanaf dit moment kan inloggen op de webinar

19:30 - 20:15 - ALV
  - Vaststellen notulen ALV 21 nov 2019
  - Algemene mededeling / uitleg lidmaatschap
  - Financieel jaarverslag, verslag kascommissie
  - Kascommissie, benoeming nieuw lid
  - Terugblik / verslag 2019
  - Vooruitblik / planning 2020
  - Rondvraag
  - Sluiting

20:15 - 21:30 Lezing

Locatie

Online, via Zoom

Aanmelden

Deelname is gratis voor leden.

Leden kunnen zich aanmelden door eerst even in te loggen. Als je ingelogd bent, zie je bovenaan deze pagina, een grijze knop met het woord "deelnemen". Klik hierop om je aan te melden.

Niet leden kunnen tegen betaling van 10 euro per keer (betaling via de website) maximaal 3x deelnemen aan netwerkbijeenkomsten.