22 maart: ALV en netwerkbijeenkomst effectiviteit in Engineering en R&D

Van 22.03.2018 19:00 tot 22.03.2018 22:00
Bij ADSE BV
Geplaatst door Martijn Marijnen
0619786445
Categorieën: INCOSE Nederland
Hits: 990

Onderwerp

Dutch Tech Firms ER&D Digital Transformation is far from bold enough

De wereld om ons heen digitaliseert sneller en sneller. Meer en meer markten worden verstoord, disrupt door nieuwe bedrijven met nieuwe verrassende producten en diensten, innovatieve businessmodellen, agressieve marketingstrategieën en innovatieve manieren van organiseren en managen. Bestaande bedrijven worden uitgedaagd om met nieuwe technologieën, organisatie modellen, methodieken om te gaan. Als deze bedrijven dit niet doen, staat het voorbestaan van hun bedrijf op het spel. Voorbeelden te over: Kodak, Nokia, Lucent etc.

De effectiviteit van de Engineering en R&D afdeling zal omhoog moeten om niet weg geconcurreerd te worden. wetende dat de complexiteit als maar groter wordt, T2M druk toeneemt, talent moeilijk te vinden is en kostenefficiëntie hoog op de agenda blijft. Daardoor volstaan traditionele engineering methodes niet meer.

Digitalisering van de Engineering en R&D afdeling is een must voor zowel de beheersing van toenemende complexiteit als de verkorting van de time to market.

Aan de hand van een uitdagend en concreet project zullen een succesvolle aanpak en de do’s en don’ts gepresenteerd worden.

Spreker

Thijs Geurts

Technologie & Innovatie Director Altran Netherlands

Thijs is dertig jaar geleden begonnen als Technische Automatiseerder bij ATT Bell Labs in Hilversum. Zijn eerste projecten waren gelieerd aan de introductie van ISDN, ooit een innovatie. Vanaf mijn start bij Bell altijd geconfronteerd met het feit dat producten/diensten goedkoper, sneller en beter gemaakt moeten worden: nooit zonder innovaties. Via een carrière van software engineer, software architect, feature engineer in Nederland en 3,5 jaar Amerika de uitdagingen doorleefd hoe bedrijven hier mee omgaan (al dan niet succesvol). 

De laatste 15 jaar heeft Thijs diverse management functies vervuld, zoals delivery manager, Operationeel Manager, Project Director en nu Technologie & Innovatie Director Altran Netherlands BV.

Programma

19:00 - Ontvangst en inloop

19:30 - Algemene leden vergadering. Agenda:

1. opening
2. Vaststellen notulen vorige ALV
3. Algemene zaken en mededelingen 
4. Financieel jaarverslag en decharge kascommissie
5. Plannen 2018
6. Rondvraag
7. Sluiting

20:00 - Lezing

21:15 - Informele netwerkborrel

22:00 - Einde bijeenkomst

Locatie

ADSE BV - Hoofddorp

Aanmelden

Deelname is gratis voor leden.

Leden kunnen zich aanmelden door eerst even in te loggen. Als je ingelogd bent, zie je bovenaan deze pagina, een grijze knop met het woord "deelnemen". Klik hierop om je aan te melden.

Niet leden kunnen tegen betaling van 10 euro per keer (betaling via de website) maximaal 3x deelnemen aan avondlezingen.


Gaan

 • Timo Giling
 • Alexander Koek
 • Cor Hogervorst
 • Dick Terleth
 • Henk Broeze
 • Rob Reefman
 • Patricia de Greef
 • Thomas Munster
 • Ton den Toom
 • Hendri Muiswinkel
 • Ger Schoeber
 • Bert van Appeven