Netwerkbijeenkomst 19 September - MBSE

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 19 september aanstaande zal Leo van Ruijven ons alles vertellen over Model Based Systems Engineering. Hierbij alvast een korte introductie van het onderwerp én Leo van Ruijven. Hopelijk tot dan. Aanmelden kan via deze link!

Leo van Ruijven heeft meer dan 25 jaar ervaring in het specificeren, integraal ontwerpen, realiseren en onderhouden van grote infrastructurele werken waaronder stormvloedkeringen, tunnels en watertransportsystemen. Het betrof met name de installaties (hardware en software) en de integratie hiervan in de civiele constructie resp. de omgeving. In dit kader Systems Engineering geïntroduceerd in de Croonwolter en dros organisatie alsmede ondersteunende informatiesystemen.

Leo van Ruijven is voorzitter van de NEN Normcommisie NC 381184 “Informatie integratie en interoperabiliteit”. Deze normcommissie gaat over alle data-standaarden in de bouw en industrie in Nederland (waaronder de BIM standaarden, STEP en ISO 15926). Kennisdrager van / expert m.b.t. ISO 15926. Dit is een internationale standaard, voor de representatie van Process Plant Life Cycle Information.

Initiator en editor van ISO 15926 part 11: “Simplified usage of industrial usage of reference data” welke een formele taal beschrijft voor uitwisseling van projectinformatie. Lid platform Leidraad Systems Engineering (z.g. 4P overleg in Nederland) als vertegenwoordiger installatiebranche Techniek Nederland. Tevens medeauteur Leidraad Systems Engineering Versie 3 voor de gww sector.

Lid INCOSE (International Council of Systems Engineering), Lid SIG Systems Engineering in de gww sector Nederland. In dit kader medeauteur van het artikel “Systems Engineering: Rollen en competenties”.

Lid van de SE-BIM werkgroep welke in 2017 een methodologie en informatiemodel (ontologie) heeft opgeleverd voor het uitwisselen van Systems Engineering informatie. In 2018 gepromoveerd aan de TU Delft op basis van de dissertatie ”A unified framework improving interoperability and symbiosis in the field of Systems Engineering” In het kader van dit onderzoek meerdere papers gepubliceerd en gepresenteerd op
internationale congressen waaronder op het International Symposium 2015 INCOSE – Seattle USA ( Ontology for Systems Engineering as a base for MBSE)

In de presentatie zal het framework als beschreven in de dissertatie toegelicht worden. Dit framework is ondermeer gebaseerd op de systeemkunde van prof. Jan in t’Veld, de methodologie van prof. Van de Kroonenberg en de GARM. Daarnaast wordt vooral het belang van zowel een formele taal als de menskant belicht m.b.t. Systems Engineering. Het framework onderkent expliciet het onderscheid naar proces, product en de organisatie.
Resultaat is o.m. een ontologie welke een geïntegreerd samenwerkingsmodel beschrijft op basis waarvan samenwerking ingericht kan worden tussen klant, zijn proces, producten benodigd in dit proces en de leveranciers van deze producten.