Agenda ALV 21 maart 2019

In dit artikel de aankondiging voor de ALV van 21 maart

Onderstaand zijn de items die aan bod zullen worden op de Algemene ledenvergadering van 21 maart bij ADSE  te Hoofddorp.

1. Opening
2. Algemene zaken
3. Financieel Jaarverslag 2018; verslag kascommissie
5. Wisseling bestuursleden
6. Plannen 2019
7. Rondvraag 
8. Sluiting

Aansluitend zal Corné van de Pol ons wegwijs maken in de wereld van Behavior driven development. Een manier van ontwikkelen die een uitkomst kan bieden bij het eenduidig vastleggen van dynamisch gedrag in requirements.