Agenda ALV 20 november 2018

Op 20 november is de Algemene leden vergadering van INCOSE-NL bij Ingenieursbureau van Amsterdam. 
Aanmelden kan hier. 

De agenda voor de ALV : 

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen vorige ALV (22 maart 2018)
  3. Algemene zaken / mededelingen
  4. Begroting 2019 
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

 Graag tot 20 november!