10 & 11 oktober 2019: EMEA workshop in NL!

Iedere 2 jaar organiseert INCOSE EMEA een 2-daagse workshop. Deze hebben eerder plaatsgevonden in Frankrijk en Duitsland. Dit jaar zijn we als INCOSE-NL in de lead om dit op de kaart te zetten. En achter de schermen wordt hier al enkele maanden flink aan gewerkt!

Zo hebben we tijdens de IW (International Workshop in Torrance), afgelopen januari volop contact gezocht naar 'session-leads' die voor invulling van tussen de 15-20 half-daagse (en soms zelfs 2x half-daagse) workshop zullen zorgen. Het is nu puzzelen om het programma netjes in elkaar te schuiven. De workshop sessies zullen in 5 parallelle tracks plaats vinden. Iedere ochtend 5 sessies en iedere middag 5 sessies, totaal 2 dagen. Een sessie zal naar verwachting 2½ uur duren.

Deelname is niet gratis. De prijsstelling wordt ook hard aan gewerkt, en moet enerzijds de kosten dekken, maar mag anderzijds de deelname ook niet belemmeren. Als lid van INCOSE zal er zeker voor een zeer fikse korting gezorgd worden.

Sprekers

Er zullen een aantal plenaire keynotes zijn vanuit de board, zowel op International als op EMEA niveau.

De 2-daagse workshop is er voornamelijk op gericht om niet puur een passieve luistersessie te zijn, maar juist actieve werkvormen waarin iedereen kan bijdragen. En een actieve werkvorm geeft ook het meeste resultaat. (what you read - you will forget; what you hear - you will understand; what you do - you will remember!)

Programma

Qua onderwerpen van de workshops moet je denken aan typisch SE gerelateerde zaken als Configuration Mgt (CM), Documenting on A3, Product Line Engineering (PLE), Model Based Systems Engineering (MBSE), System Architecture, Human System Integration (HSI), Systems of Systems (SoS), System Thinking (ST), Reliability Engineering (RE), SE for Small & Medium Enterprises ("MKB"), Safety, Simulation, etc.

Maar ook domein gerelateerde workshops zoals SE voor: Automotive, Oil & Gas, Transportation & Rail, Road & Tunnel.

En dan zijn er nog zaken als Future of Systems Engineering (FuSE), Knowledge-Based Engineering, Competency, Project Mgt & SE integration, ons eigen Jong INCOSE met een interactieve sessie en de mogelijkheid voor een Certification Test Exam.

 

Locatie

Dit 2-daags event zal plaatsvinden bij RWS in Utrecht en wordt verder ondersteund door LEF, het Future Experience Center. Er zijn opties op kamers voor overnachting+ontbijt bij Van Der Valk genomen die tegen reductie gereserveerd kunnen worden. Professionele facilitators vanuit LEF zullen expliciete ondersteuning bieden om zoveel mogelijk de creativiteit te stimuleren en te helpen om concrete resultaten in de beschikbare tijd te maximaliseren. Ook zijn we bezig om te kijken hoe we het visualiseren van resultaten kunnen maximaliseren. Ons brein is namelijk veel beter in staat om visuele informatie vast te leggen. Een visuele representatie zullen we lang blijven onthouden! Het doel is om deze visualisaties te tonen aan het eind van de 2e dag tijdens een soort van market place als een mooie representatie van alle creatieve activiteiten.

Aanmelden

We verwachten de aanmeldingsprocedure in juni operationeel te hebben.

Advies is om in ieder geval voor je zelf alvast 10 en 11 oktober in je agenda te reserveren!