Workshop James Martin een succes

Op 14 mei gaf James Martin training in systems architecting (SA).
Er waren veel deelnemers uit de civiele sector, maar ook de high-tech en software industry waren vertegenwoordigd. De 25 deelnemers pasten precies in de trainingsruimte van ADSE. Lees hier verder over de essentie van de training. 

Martin nam ons mee in de wereld van SA. Een gestructureerd verhaal gebaseerd op de ISO standaard 42020 in SA die bijna uitkomt en waar Martin een van de auteurs van is.

De ochtend wordt onder andere besteed aan de vraag: Waar houdt Architecting op en waar begint Engineering? Deze vraag is niet te beantwoorden. Er zit een groot overlap tussen beide werkvelden. Systems Architecting houdt zich meer bezig met het probleem en de samenhang, Systems Engineering meer met oplossingen in onderdelen. Maar het één kan niet zonder de ander.

In de tweede helft gaf Paul Schreinemakers een praktijkvoorbeeld hoe in een serie werksessies ProRail invulling heeft gegeven aan alle SA aandachtsvelden voor de zwaarste catogorie spoorlijnen. Wat maakt deze spoorlijnen onderscheidend? Hoe worden ze gebruikt? Wat betekent dit voor de organisatie? Door antwoorden op dit soort vragen weer te geven in modellen en deze in samenhang te presenteren kunnen er nieuwe inzichten gegenereerd worden.

Het laatste uur kwamen de verschillende SA frameworks zoals DODAF, MODAF en de nieuwe unified architecting framework aan bod. Na bijna 10 uur SA waren de deelnemers verzadigd en helemaal bij in de wereld van systeemarchitectuur. We hopen James Martin snel weer in Nederland te hosten!