26 september: Hoe is het met MBSE?

Als je benieuwd bent naar de laatste ontwikkelingen in MBSE, kom dan 26 september naar onze netwerkbijeenkomst. De SIG MBSE heeft een nieuwe visie: De SIG MBSE gaat als kennisplatform en aanjager van innovatie functioneren. Haar oude rol, ontwikkelaar van kennis, wordt zo op een  nieuwe manier ingevuld. 26 september geeft de SIG MBSE een update van de wereldwijde ontwikkelingen in MBSE. 

 De SIG wil de leden een plek bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar kennis over MBSE gebracht en gehaald kan worden.  

Een plek waar nieuwe behoeftes worden geïdentificeerd en ontwikkelingen geïnitieerd.


De SIG gaat 2 keer per jaar een MBSE bijeenkomst organiseren waarin gelegenheid geboden wordt voor:

  • Sprekers om iets te vertellen en te delen over hun kennis en ervaring.
  • Toehoorders om hier iets van op te steken.
  • Geïnteresseerden om elkaar te ontmoeten.
  • Met elkaar een agenda samen te stellen van onderwerpen waar behoefte aan is: zoals bijeenkomsten of werkgroepen

In principe vindt elke bijeenkomst op een andere locatie plaats: bij een gastorganisatie. 
Daarnaast willen we via de webpagina's van de SIG toegang bieden tot allerlei informatie op het gebied van MBSE.

Na de zomervakantie, op 26 september 2017, is de eerste SIG-bijeenkomst. Deze valt samen met de INCOSE netwerkbijeenkomst. Op de agenda staat de state of art van MBSE waaronder de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de INCOSE International Workshop 2017 en International Symposium 2017. Meld je hier aan. 

Neem vooral contact op met de SIG MBSE als je voor deze bijeenkomst:

  • Een specifiek onderwerp hebt dat ter sprake moet komen
  • Vragen hebt die je graag beantwoord zou willen zien
  • Als je zelf iets wil presenteren.

Graag tot ziens tijdens de eerste SIG-bijeenkomst!

Eric Burgers, voorzitter kerngroep SIG MBSE
Marcel van de Ven, voorzitter kerngroep SIG MBSE
Jaco Buitelaar, secretaris SIG MBSE
Ton Vos, kerngroep SIG MBSE
Kaveh Hemati, kerngroep SIG MBSE
Thijs Ruland, kerngroep SIG MBSE