Verslag netwerkbijeenkomst 18 mei

Big data en SE 

18 mei zijn we samen gekomen bij Antea in Deventer voor een verkenning wat Big Data Analytics kan betekenen voor systems engineering. Douwe Treurniet nam ons mee in het werk van een data analyticus.  Na de break een samenvatting van de hoogtepunten.

De start: Wat is Big Data en wat kan je er mee? Big Data Analytics is een discipline die beter gefundeerde besluitvorming faciliteert. Door orde te brengen in de chaos van grote hoeveelheden bits en bytes, worden waardevolle inzichten verkregen. De nadruk ligt op de user story. Wat wil de klant met de data? Naar welke inzichten wordt gezocht? 

 

Na een pauze met lekkere hapjes en drankjes georganiseerd door Antea volgde een brainstorm. Post it’s met ideeën leidden tot een discussie wat we zouden kunnen doen met data analyse in relatie tot systems engineering. 

Ideeën die aansloegen waren:

 Analyse van gebruiksdata van een systeem voor het opstellen van een vraagspecificatie: Het beter kunnen ontwerpen als we het gebruik van systemen beter kunnen analyseren op basis van de vele meetgegevens die al vrij toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld op https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/open-data 

Ook kwamen contractmanagement- onderwerpen aan bod zoals inzicht in het succes van contracten, als we de relatie in beeld hebben van contracten en prestaties van projectteams. 

Als inspiratie hierbij een TED presentatie  over computers ons echt kunnen ondersteunen in het maken van ontwerpkeuzes.
https://youtu.be/aR5N2Jl8k14

 Tot op de volgende netwerkbijeenkomst op 15 juni!