Verslag netwerkbijeenkomst 18 april

Op 18 april kwamen we samen bij CroonWolter&Dros in Amersfoort, waar we een mooie praktische toepassing van het CAFCR framework hebben ervaren. Hier een korte samenvatting van de sessie. 

Workshop

Het CAFCR framework is een goed hulpmiddel voor System Architecting. Het is een framework om in dialoog te redeneren over de eigenschappen van een systeem. De verschillende views geven verschillende manieren om naar het systeem te kijken, en zo de eisen eraan te definiëren.

Dit is het framework:

 

Wat is de toegevoegde waarde van CAFCR:

Een belangrijk inzicht van CAFCR is de aandacht voor het gebruik van het systeem in context. Voordat je functioneel gaat specificeren, éérst onderzoeken hoe het systeem in context gebruikt gaat worden. En voordat je in oplossingen denkt, eerst verder uitwerken wat toepassing van het systeem gaat worden.

Dit doe je door vanuit USE CASES te redeneren. Redeneren naar links (“waarom wil je dat kunnen doen”) en naar rechts (“hoe moet dat dan gedaan worden”) om zo de user stories helder krijgen. Dit heen en weer redeneren versterkt de definitie van de functionele vraag. Hiermee maak je raakvlakken, interfaces en andere gebruikers helder. En krijg je het gebruik nog scherper gedefinieerd.

Het CAFCR framework wordt niet alleen gebruikt om een scherpe klantvraag te stellen, maar ook om het begrip van de engineer die gaat ontwerpen te vergroten, de klantvraag volledig te kunnen doorgronden.

Zo kan je met redeneren op basis van twee simpele vragen “hoe” en “waarom” vanuit Customer Objectives, Application View, Functional View, Conceptual View en Realisation View in iteraties compleet functioneel specificeren. Zo werk je in architectuurgedachte om het geheel te kunnen blijven overzien.  Belangrijk om te realiseren dat CAFCR een reasoning framework is, en geen proces. Het helpt je om het juiste verhaal eenvoudig uitleggen aan alle stakeholders op verschillende niveaus. Het helpt je overzicht houden over het ontwikkelen van het systeem, op architectuurniveau.

De slides van de presentatie staan onder download lezingen .

Meer info op de GAUDI site