21 november - ALV + netwerkbijeenkomst november

Van 21.11.2019 18:30 tot 21.11.2019 22:00

Bij Dutch Boosting Group - Vendelier 57C

Geplaatst door Martijn Marijnen

Categorieën: netwerkbijeenkomst

Gezien: 2856


Onderwerp

“Het huis van samenwerking”, voor meer informatie volg deze link.

Sprekers

Johan Blankenstijn (Dutch Boostring Group) en Rob Jansen (Open Blik)

Programma

18:30 - Ontvangst en inloop + broodje

19:00 - Mededelingen bestuur + ALV

19:30 - Lezing

21:15 - Netwerkborrel

22:00 - Einde bijeenkomst

Agenda ALV

1. Opening ALV
2. Vaststelling notulen vorige ALV (21 mrt 2019)
3. Voorstel aanpassing Huishoudelijk Regelement i.v.m. gesponsord lidmaatschap
4. Persoonlijk lidmaatschap, voorstel ontzetting lidmaatschap
5. Voorstel begroting 2020
6. Rondvraag
7. Sluiting ALV

Locatie

Dutch Boosting Group 
Vendelier 57C 
3905 PC Veenendaal

Aanmelden

Deelname is gratis voor leden.

Leden kunnen zich aanmelden door eerst even in te loggen. Als je ingelogd bent, zie je bovenaan deze pagina, een grijze knop met het woord "deelnemen". Klik hierop om je aan te melden.

Niet leden kunnen tegen betaling van 10 euro per keer (betaling via de website) maximaal 3x deelnemen aan netwerkbijeenkomsten.