Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Terugkoppeling INCOSE International Workshop 2019

Van 26 t/m 29 januari was de jaarlijkse International Workshop (IW2019) van INCOSE.
Met voorafgaand op 25 januari een strategie sessie voor bestuursleden. In dit artikel een korte terugkoppeling.

Vanuit het bestuur van INCOSE-NL waren Patricia de Greef en Ger Schoeber aanwezig.

Een van hun taken tijdens de International Workshop is het vertegenwoordigen van belangen van INCOSE Nederland, en daarmee ook die van Nederlandse Systems Engineers. Zo vragen zij aandacht voor onderwerpen die voor Nederland van belang zijn.

Een voorbeeld hiervan is het zorgen voor bekendheid van de INCOSE EMEA workshop dit jaar op 10 en 11 oktober in Nederland.
Zij hebben hun best gedaan zo veel mogelijk sprekers en kennishouders enthousiast te maken om hier een bijdrage aan te leveren.
Daarnaast hebben ze ook deelgenomen aan een aantal van de georganiseerde workshops.

Wat hen opviel was dat de internationale werkgroepen (Working Groups) erg actief zijn. Sommige zalen zaten boordevol en de deelnemers leverden goede bijdragen. Ook waren er ronde-tafel gesprekken met een leuke, inspirerende opzet. 

Daarom het advies aan leden van INCOSE Nederland met interesse in een bepaald onderwerp: zoek aansluiting bij een interationale werkgroep! In die werkgroepen zit veel energie en voortgang.
Meer info over de working groups: https://www.incose.org/incose-member-resources/working-groups