Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Welke rollen van politici, managers en systems engineering zijn effectief voor sociotechnische systemen, als de omvang en complexiteit blijven stijgen?

Gerrit Muller: "Wat we kunnen leren van Covid19 en de klimaatcrisis"

De functionaliteit die we als organisaties en burgers gebruiken, komt meer en meer voort uit een
complex samenspel van door de mens gebouwde systemen, individuen en organisaties en de
omgeving. Het is een uitdaging om consistent, betrouwbaar en betaalbaar de gewenste
functionaliteit en eigenschappen te krijgen, zonder ongewenste bijeffecten. Dit is precies de rol die
systems engineers hebben voor klassieke systemen. Wie neemt deze rol op zich voor complexe
dynamische supersystemen van mensen, omgeving en door de mens gebouwde systemen?

Deze supersysteem engineer moet naast de technische bagage ook een stevige cross disciplinaire
bagage hebben in politieke, economische, sociale, milieutechnische, en legale aspecten. Het
ontbreken van deze rol leidt tot een dominerende rol van, met name, politici en managers in het
besluitvormingsproces. Het gevolg is dat besluiten gedreven worden door korte termijn en politieke
haalbaarheid. Een gevaarlijke systemische onbalans in de besluitvorming met klimaatcrisis en
pandemie als schrikbarende gevolgen.​

Over Gerrit Muller​

 GerritMuller

Gerrit Muller werkte van 1980 tot 1999 in de industrie bij Philips Healthcare en ASML. Sinds 1999
werkt hij in research bij Philips Research, het Embedded Systems Institute en TNO in Eindhoven. Hij
promoveerde in 2004. In januari 2008 werd hij hoogleraar Systems Engineering aan de Universiteit
van Zuidoost-Noorwegen in Kongsberg (USN), Noorwegen. Hij blijft in deeltijd bij TNO werken. Sinds
2020 is hij INCOSE Fellow en Excellent Educator bij USN