Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

System Engineering @ ASML praktijk en uitdagingen

Frank de Lange & Tom Castenmiller, ASML

Onlangs maakte de BBC melding van "a relatively obscure Dutch company - ASML" die een sleutelrol speelt in de semiconductor business. De, nog niet zo lang geleden volstrekt onbekende, leverancier van lithografische chipproductiemachines staat nu vol in de schijnwerpers. Welke rol speelt System Engineering in het succes van ASML over de afgelopen 30 jaar. Welke nieuwe ontwikkelingen komen er op ons af? Is het tijd voor een herijking naar System Engineering 2.0?

Over Frank de Lange

 FrankDeLange

Frank de Lange heeft zijn master in Werktuigbouwkunde, Fijnmechanische Techniek in 1986 aan de TU Delft behaald. Na enkele jaren in het buitenland en Nederland gewerkt te hebben is hij in 1991 bij ASML gekomen. Daar heeft hij de eerste jaren als Manufacturing & Service engineer gewerkt, daarna als projectleider voor verschillende projecten. Sinds 2006 is hij manager binnen de afdeling System Engineering. Momenteel leidt hij een groep van ongeveer 20 system engineers, verantwoordelijk voor de definitie van EUV-systemen op het gebied van Overlay, Productivity en Product Safety. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van methodologieën gerelateerd aan System Engineering, zoals systeem decompositie, requirement engineering, configuratiemanagement en system modeling.

Over Tom Castenmiller

 TomCastenmiller

Na de studie Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven en 7 jaar bij Océ Copiers & Printers in Venlo startte Tom in 1997 bij ASML in Veldhoven. Als System Engineer (SE) heeft hij daar in de loop van 25 jaar verschillende functies gehad. Van Function SE Metrology & Sensors naar Platform SE TWINSCAN en NXT; als Groepsleider SE en Technology Roadmap owner voor Overlay, Focus en Imaging. In 2012 werd hij gevraagd om het system-of-systems SE werk vorm te geven onder de naam Node Solutions SE. Vandaag de dag geeft hij leiding aan het Node SE team (15 personen) in de rol van Groepsleider en als Project Manager.