Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

System Engineering en integraal ontwerpen zit nog niet in de genen van alle stakeholders bij complexe infrastructuurprojecten

Hans Vrieling: "Wie in contractvoorbereidingsfase niet goed definieert wat het beoogd gebruik van een nieuw
systeem is, loopt in een complex werk al direct bij aanvang vertraging op."

 Zowel aan opdrachtgever zijde als aan opdrachtnemer zijde zit daarbij SE onvoldoende in de genen. Grote complexe infrastructuurprojecten worden veelal ingericht op basis van structuren die goed aansluiten op het proces van GWW & civiele techniek maar die onvoldoende zijn om ook industriële automatisering en dynamische systemen goed te ondersteunen. Hierdoor ontstaat veelal direct bij de start een faseverschil bij opdrachtnemer tussen de diverse disciplines die leidt tot integraliteitsissues en daarmee aan twijfel en zorg bij opdrachtgever. De vraag die rijst is, of het niet tijd wordt voor een andere aanpak met als bijkomende vraag hoe onze  scholingsinstituten hierop kunnen inspelen.

Over Hans Vrieling​

 HansVrieling

Hans Vrieling is Ontwerpmanager Industriële automatisering en Elektrische installaties bij Bouwcombinatie LEVVEL. Hans Vrieling is gestart bij gunning van het project als manager systeemintegratie. In deze fase heeft hij leidinggegeven aan het inrichten en opstellen van de integrale ontwerpproducten (Operational Concept Description, Systeem ontwerp en diverse functionele ontwerpen).​
Momenteel is hij verantwoordelijk voor het uitwerken van genoemde ontwerpproducten naar definitieve ontwerpen geschikt voor uitvraag naar marktpartijen en de begeleiding van marktpartijen in UO fase (inclusief de softwareontwikkeling).​
Voorafgaand aan dit huidige project is Hans Vrieling verantwoordelijk geweest tot aan het verkrijgen van de openstellingsvergunning voor de discipline Technische Installaties bij de tunnel in de A4 tussen Delft en Schiedam en tevens bij de tunnels in de A73 bij Roermond.