Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

ALV + Netwerkbijeenkomst 21 maart - De energievoorziening van de toekomst

Naast meer dan 200.000 MW wind- en zonvermogen in 2050 óók zo’n 50.000 MW gegarandeerd vermogen nodig
én energie uit andere bronnen – dan ook kernenergie?

Uit het regeerakkoord van VVD, D66, CDU en CU blijkt dat de belangrijkste drijvende kracht voor het te voeren energiebeleid het oplossen van het klimaatvraagstuk is. De uitstoot van broeikasgassen moet in 2050 nul zijn (en daarna zelfs negatief terwijl In de industrie en de elektriciteitsvoorziening deze nul-emissie al in 2040 moet zijn bereikt.
Hoe dit te doen, daarover verschillen in politiek Den Haag de meningen. Sommigen stellen dat we de vraag energie en elektriciteit vrijwel geheel met zonne-energie, windenergie en groene waterstof kunnen dekken. Ook achten zij kernenergie te duur en te problematisch. Anderen claimen daarentegen dat nieuw te bouwen kerncentrales (grote en kleine) nodig en wenselijk zijn en in ons land al 2030-2035 stroom aan het net kunnen leveren wat schoon, betrouwbaar en betaalbaar is.
Hoe realistisch zijn deze visies? Hoe zou de energievoorziening van de toekomst er in Nederland uit kunnen zien? Welke rol zouden grote en kleine kerncentrales hierin kunnen spelen? Wat moet daarvoor gebeuren? Wat zijn de kansen en wat de problemen en bedreigingen?

Deze lezing door Prof. Dr. Wim C. Turkenburg presenteert hiervan een analyse. Ook zullen er conclusies worden getrokken.

Prof. Dr. Wim C. Turkenburg
- Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht
- Wim Turkenburg Energy and Environmental Consultancy, Amsterdam

Wim Turkenburg is opgeleid als natuurkundige (atoomfysicus) in Leiden en Amsterdam. Sinds 1988 is hij als (emeritus) hoogleraar ‘Science, Technology and Society’ verbonden aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 2012 is hij ook werkzaam als consultant.
Hij is (co)auteur van enkele honderden wetenschappelijke publicaties (H-factor = 64), voornamelijk op het gebied van energie en milieu. Als (co-)promotor heeft hij circa veertig PhD-studenten begeleid waarvan er inmiddels zo’n tien zijn benoemd als hoogleraar.
Bij de Universiteit Utrecht was hij hoofd van de Vakgroep Natuurwetenschap & Samenleving (NW&S) en directeur van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en het Utrecht Centrum voor Energieonderzoek (UCE). Daarnaast was hij lid van onder meer de Algemene Energieraad (AER), de VROM-raad, de Energiecommissie van de SER, de Commissie Energieonderzoek van NWO, en de Speciale Commissie Energiefysica van FOM.
Ook was hij lid van de Stuurgroep Stresstest kerncentrale Borssele, enkele malen voorzitter van de Auditcommissie Radioactive Waste Management Programme van ECN & NRG en tot voor kort (december 2022) lid van de Raad van Toezicht Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (Alkmaar) en de Raad van Toezicht van NRG (Petten). Daarnaast is hij thans adviseur kernenergie van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli).
Internationaal is hij actief als voorzitter van het International Energy Initiative (IEI). Eerder was hij onder meer voorzitter van de Energiecommissie van de Verenigde Naties (UN-CENRD) en betrokken bij onderzoek van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), de World Energy Council (WEC), de World Energy Assessment (WEA, 2000) en de Global Energy Assessment (GEA, 2012).

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
18:00 - Ontvangst en inloop met broodjes
18:15 - Online Teamsomgeving "open")
18:30 - Opening ALV
19:45 - Sluiting ALV
20:00 - Netwerkbijeenkomst
21:15 - Netwerkborrel
22:00 - Einde bijeenkomst

De avond wordt hybride georganiseerd, dus deelname vanaf thuis is mogelijk. Aanmelden kan via deze link. Graag aangeven of je online wilt deelnemen of naar locatie komt, door te kiezen voor het juiste toegangsbewijs.

De netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het kantoor van High Tech Institute.
Kennedyplein 204 (BCN 2nd floor)
5611ZT Eindhoven

Bereikbaarheid:
- Het BCN gebouw ligt vlak naast het Centraal Station
- Dichtstbijzijnde parkeergarage is Q-Park Kennedyplein

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. In de week voorafgaand aan de bijeenkomst volgt een tweede mail met daarin een link naar de online vergadering en informatie over de fysieke locatie.