Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Nieuwe sponsor - Verum

Verum, de ontwikkelaar van de Dezyne programmeertaal (semantisch modelleren), nieuwe sponsor INCOSE-NL.

Eind 2022 mochten we bij INCOSE-NL wederom een nieuwe sponsor verwelkomen!

 NieuweSponsorVerum

Verum is de ontwikkelaar van de Dezyne programmeertaal (semantisch modelleren) die de gebruiker in staat stelt om modellen automatisch formeel te verifiëren en valideren. Met formele verificatie worden op basis van wiskundige methodes de modellen gecheckt op fouten. De validatie tools van Verum helpen de gebruiker om te checken of de requirements en specificaties zijn verwerkt in de geverifieerde modellen op de manier zoals bedoeld. Binnen het software engineering proces gebruikt Dezyne de modellen om de software voor de implementatie te genereren.
Het toepassen van de formele verificatie van Dezyne resulteert in trustworthy systemen c.q. software. Tevens worden de doorlooptijden van projecten sterk verkort.
Formele verificatie kan zowel in het system engineering als het software engineering domein worden toegepast.
Organisaties die systemen bouwen met een hoge complexiteit hebben bij uitstek profijt van Verum Dezyne.
Op het gebied van formele verificatie werkt Verum samen met de Technische Universiteit Eindhoven.

We zijn blij dat ook Verum ons gaat ondersteunen bij onze doelstellingen om Systems Engineering binnen Nederland verder uit te breiden en te ontwikkelen.

Ga naar deze pagina voor een overzicht van alle sponsoren van INCOSE-NL!