Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Geslaagde INCOSE-NL Workshop 2022

Een eerste conclusie na de INCOSE-NL Workshop 2022 die werd gehouden op donderdag 6 oktober is zonder meer, dat we uitzien naar de Workshop 2023!

De editie van 2022 was een goed bezochte dag, met een openings keynote van Wouter Leibbrandt (EIS) die, onder andere inging op de noodzaak om het Systems Engineering onderwijs in Nederland op een hoger niveau te brengen. Hiervoor wordt, als onderdeel van het Nationaal Groeifonds programma ‘Next Generation High-Tech’ samengewerkt tussen hogescholen, technische universiteiten, kennisinstellingen en de industrie. Doelstelling is een doorlopende en consistente leerlijn SE in MBO, HBO, Universiteiten en trainingen voor professionals.

Aansluitend hadden alle deelnemers de keuze uit deelname aan één van de eerste drie workshops. Tijdens de eerste ronde kon je kiezen uit een door Capgemini Engineering verzorgde workshop functioneel moduleren, een workshop architecture door High Tech Institute of je kon in gesprek gaan met Berber de Vogt van Rijkswaterstaat over verdere standaardisatie binnen de projecten van Rijkswaterstaat. Daarbij wordt gewerkt aan standaard softwareblokken voor Bediening, Besturing en Bewaking van tunnels en bruggen, om met name het beheer en onderhoud van deze objecten beter beheersbaar te maken.
Tussen de eerste en tweede ronde was er ruimte om, onder het genot van een goedverzorgde lunch, even bij te komen van de eerste indrukken, bij te praten met bekenden of om nieuwe contacten op te doen.
De tweede workshop ronde bood ook een gevarieerde keuze. Een workshop PLC software ontwikkeling middels modellen in de Cordis Suite, leren over de mogelijkheden die MathWorks biedt voor digital engineering en MBSE of je onderdompelen in Requirements 101. Dit laatste onderwerp betreft een Shell-brede campagne om de vaardigheden in het schrijven van requirements te vergroten.

En een laatste workshop ronde met de keuze uit een workshop met betrekking tot de modelleringstool POOSL waarmee lichtgewicht simulaties ondersteund worden, een workshop modelleren in SysML 2.0 of zelf aan de slag met een opdracht Semantic modelleren.

Het inhoudelijke programma werd afgesloten door Sandy Friedenthal, één van de grondleggers van SysML 2.0. Hij gaf inzicht in de verbeteringen die SysML 2.0 biedt ten opzichte van SysML 1.0, zoals betere interoperabiliteit.

 INL_Workshop_2022_SandyFriedenthalSysML2.0

Via deze weg willen we graag het organiserend comité, de workshopleiders en alle deelnemers bedanken voor deze geslaagde dag. Hopelijk tot ziens bij één van de andere evenementen van INCOSE-NL en/of de workshop 2023!