Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Outstanding Service Award voor Marcel van de Ven

Het Nederlandse INCOSE lid Marcel van de Ven, Sr. Consultant Systems Engineering bij Heijmans, ontvangt de INCOSE Outstanding Service Award.

Deze Award wordt door INCOSE International uitgereikt aan leden die een significante vrijwillige bijdrage hebben geleverd binnen INCOSE op één van onderstaande gebieden:

  • Op internationaal, nationaal of lokaal niveau een gekozen ambt vervullen als voorzitter of trekker van een taskforce, advies groep of werkgroep;
  • Op internationaal niveau een rol vervullen als redacteur, symposium host of het uitbrengen van een publicatie;
  • Op internationaal niveau een rol vervullen als pleitbezorger of liaison met andere professionele, wetenschappelijke, publieke of humanitaire organisaties.

Met trots kunnen we melden dat deze award tijdens het International Symposium 2022 is uitgereikt aan het Nederlandse lid Marcel van de Ven.
Hieronder de onderbouwing bij de keuze voor Marcel van de Ven:

"For outreach to the non-Systems Engineering community; maintaining several leadership roles in several working groups; and leading your company in the growth of systems engineering practices that allow the firm to reduce risks in complex and complicated projects in the Netherlands."

Via deze weg willen wij Marcel van de Ven van harte feliciteren met deze mooie erkenning!