Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

21 April - MBSE informatie-uitwisseling in de gebouwde omgeving

De toenemende complexiteit van assets in de gebouwde omgeving brengt nieuwe uitdagingen, waarbij een traditionele Systems Engineering aanpak niet aan de vraag kan voldoen.

Daarom transformeert de Systems Engineering keten in de gebouwde omgeving naar dynamische digitale ecosystemen waarin op vernieuwende wijze wordt samengewerkt. Digitale wendbaarheid is essentieel voor succes. In de presentatie zien we hoe zo'n ecosysteem vorm krijgt en MBSE informatie kan worden uitgewisseld met partners.

Bram Bazuin (Semmtech) presenteert hoe het samenspel van semantisch informatiemodellen, data uitwisselstandaarden en Linked Data voor een vloeiende samenwerking zorgt. Naast inzicht in de theoretische achtergrond, voorbeelden uit de praktijk en een demonstratie van de oplossing die Semmtech biedt om dit vraagstuk te managen, zullen we ook zelf aan de slag gaan met een modelleeropdracht.

De avond wordt hybride georganiseerd, dus deelname vanaf thuis is mogelijk. Aanmelden kan via deze link. Graag aangeven of je online wilt deelnemen of naar locatie komt, door te kiezen voor het juiste toegangsbewijs. De fysieke locatie staat gepland in het van der Valk hotel in Vianen.

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. In de week voorafgaand aan de bijeenkomst volgt een tweede mail met daarin een link naar de online vergadering en informatie over de fysieke locatie.