Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

Verslag IW2022 Torrance Los Angeles

INCOSE International organiseert jaarlijks twee grote events, enerzijds om contact te houden met haar leden en anderzijds om system engineers wereldwijd effectief met elkaar in contact te brengen.

Het doel hiervan is om system engineers van elkaars best practices te laten leren, onderzoek te doen in het System Engineering domein, evaluaties van verbetervoorstellen door te nemen en daarmee System Engineering verder te verbeteren en met als groter doel toekomstige systeemuitdagingen beter het hoofd te bieden.

In Januari wordt de zogenaamde International Workshop (meestal afgekort tot IW gevolgd door een jaartal: IW2022) door INCOSE International georganiseerd. Deze wordt met name in de VS georganiseerd, zo ook dit jaar weer in Torrance, Los Angeles. De workshop heeft zoals de naam al aangeeft vooral als doel best pratices met elkaar door te nemen, nieuwe ontwikkeling met elkaar te spiegelen en beslissingen te nemen middels de vele Internationale werkgroepen, waarover later meer.

In juni wordt daarnaast het zogenaamde International Symposium (in het algemeen ook afgekort tot IS gevolgd met een jaartal: IS2022) door INCOSE Central georganiseerd. Ook dit event wordt vaak in de VS georganiseerd, dit jaar in Detroit en eens in de zoveel jaar buiten de VS.
Tegenwoordig zijn dit Hybride events, bij deze wat cijfers: de IW2022 is bezocht door een kleine 600 deelnemers, 175 deelnemers fysiek aanwezig in Torrance, 26 landen, met deelnemers uit meer dan 80 bedrijven en instellingen.

De IW2022 was over 4 dagen verdeeld, met elke dag een mix van workshops. Denk hierbij aan demonstraties van nieuwe producten die door International Working Groups gecreëerd worden, try-outs van nieuwe tooling en vision sessies. Hiermee invulling gevend aan het beoogde doel dat system engineers face-to-face, maar tegenwoordig ook gecombineerd met zoomsessies vanwege de hybride opzet, actief werken aan hun eigen onderwerpen. Deze onderwerpen, mits goedgekeurd, kunnen dan bijvoorbeeld op de jaarlijkse IS event gepresenteerd worden.  

Een van de belangrijkste Working Groups was die met betrekking tot de INCOSE System Engineering VISION 2035. Zoals afgelopen jaar bij het INCOSE-NL Jubileum reeds kenbaar gemaakt, is de INCOSE SE Vision 2035 op de IW2022 definitief onthult. Met het feit dat techniek, tooling, methodes snel vorderingen maken brengt INCOSE om de zoveel jaar een vernieuwde visie op Systeem Engineering uit. Op zondag ochtend 30 januari 2022 is deze visie onder grote belangstelling gepresenteerd.

 INCOSE-SE-Vision-2035

Met de snel veranderende wereld met steeds grotere complexiteit en de daarmee samenhangende behoefte daar inzicht over te behouden, een zeer inspirerende visie welke stappen er gezet moeten worden om het toekomstige engineering ecosysteem vorm te geven. Dit zal uitdagingen met zich meebrengen op culturele- en kennisgebieden binnen de industrie, overheid, academica en non-profit organisaties. De volledige visie is te vinden via deze link.

Een dag vóór de IW wordt er gestart met een strategiedag. Hierin komen de chapter leaders van de verschillende chapters/landen bij elkaar om ook door middel van workshops aan strategische onderwerpen te werken.

Mijn strategiesessie betrof het onderwerp hoe we als INCOSE International, System Engineering bewuster op de agenda krijgen binnen bedrijven, overheid, etc. Algemeen komt hieruit naar voren dat de marketing van het INCOSE gedachte goed verder versterkt dient te worden. Gelijk aan de INCOSE SE Vision 2035 zal er gewerkt gaan worden aan inhoudelijk materiaal om in te zetten in de verschillende chapters om een nog sterkere band met de industrie te creëren, met name met de beslissers/het management in de industrie.

Het volgende event: de IS2022 staat gepland voor juni 2022 in Detroit. Vanuit mijn deelname aan de IW2022, maar ook vanuit mijn deelname aan de IS2020 en IS2021, kan ik iedereen dit event van harte aanbevelen. Er is geen andere mogelijkheid om in een dergelijk korte tijd inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken, de komende verandering, de aanstaande verbeteringen, de best practices van de verschillende industrieën en de beste practices in tooling rond SE. Mis deze kans niet en meld je aan. Zoals gezegd, dit event is een Hybride event en daarmee prima vanuit Nederland te volgen.

https://www.incose.org/symp2022/home/when-where

Thijs Geurts - Voorzitter INCOSE-NL