22 April Webinar - Toepassing van SE binnen TNO

Welkom op de website van INCOSE Nederland.

INCOSE staat voor: International Council on Systems Engineering. INCOSE is een non-profit vereniging opgericht in 1990 met als doel het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Systems Engineering. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Systems Engineers worden vaak ingezet bij het ontwerp van complexe systemen zoals vliegtuigen, treinen, auto's, software, defensieonderdelen, infrastructuur, etcetera.  Het besef dat Systems Engineering een veel breder toepassingsgebied heeft en van nut kan zijn voor allerlei type systemen - denk ook aan complexe processen en organisaties - was de aanleiding om INCOSE op te richten. 

INCOSE Nederland maakt deel uit van INCOSE International. In Nederland heeft INCOSE meer dan 400 leden. Lees hier meer over ons.

Het laatste nieuws

23 September: 25-jarig jubileum INCOSE-NL

Graag vieren we dit jaar, samen met jullie, het feit dat in 1996 een aantal enthousiaste mensen de Nederlandse chapter van INCOSE hebben opgericht en daarmee de eerste INCOSE chapter op het vaste land van Europa. Een 25-jarig jubileum!

Genoeg redenen om een feestje te geven dus. Hou daarom alvast donderdag 23 september aanstaande vrij in je agenda. De voorbereidingen zijn in volle gang, het belooft een mooi feest te worden! Met een terugblik naar de afgelopen 25 jaar, het INCOSE-NL van nu én de toekomst visie van INCOSE op het gebied van Systems Engineering.

Inmiddels kunnen we ook de eerste invulling van de dag met jullie delen, het volledige programma wordt in de komende periode bekend gemaakt.

20210328ProgJubileum25